VERANDERKWARTET – inventariseer jullie veranderrisico’s en los ze op

Vanaf:  516,67 (ex. BTW)

Veranderkwartet is dé ideale manier om:

 • Snel een Professionele Risicoanalyse van Veranderprojecten te maken
 • Veranderplannen Vooraf te Toetsen of Tussentijds te Evalueren
 • De Verandercultuur of Weerstanden te meten en Duiden
 • Richting te Vinden bij Weerbarstige Veranderpraktijken
 • Als er Behoefte is aan een Leuke én Wetenschappelijk Onderbouwde Veranderanalyse

 • Elke aankoop groen: gegarandeerd recyclebaar
 • Duurzaam: eenmalige investering en langdurig gebruik
 • Toch verkeerd besteld, ruil gratis om
 • Voor members gratis ondersteuning op locatie

Uitgebreide productbeschrijving

Veranderkwartet® biedt waardevol inzicht in potentiële valkuilen bij organisatieveranderingen, waardoor je erop kunt anticiperen en ze vermijden. Als je aan de vooravond van een organisatieverandering staat, dan is deze aanpak dé ideale kick-off om te weten waarop je moet letten.

Deze gameplay is perfect geschikt voor managers, programma-managers en projectleiders die veranderplannen en projectaanpakken willen toetsen, tussentijds willen evalueren of vastgelopen veranderprojecten willen vlottrekken.

VERANDERKWARTET® IS IDEAAL VOOR:

 1. Risicoanalyse van Veranderprojecten
 • Identificeren van potentiële valkuilen en risico’s bij organisatieveranderingen.
 • Anticiperen op mogelijke obstakels en deze vermijden.
 • Voorbereiden op een veranderingsproces door bewust te zijn van mogelijke risico’s.
 1. Toetsen en Evalueren van Veranderplannen
 • Geschikt voor gebruik door teams die een transitie (willen) initiëren.
 • Toetsen van veranderplannen en evaluatie van projectaanpakken.
 • Hulpmiddel voor tussentijdse evaluaties en het vlottrekken van vastgelopen veranderprojecten.
 1. Verandercultuur meten
 • Gebruik van scoringscoins om de verandercultuur te meten op rood, geel en groen niveau.
 • Inzicht krijgen in hoe medewerkers de verandering ervaren en omgaan met de cultuurverandering.
 1. Ontwikkelen van Actieplannen
 • Vertalen van inzichten naar concrete actieplannen.
 • Monitoring van de voortgang en bijsturen waar nodig.
 • Praktische benadering voor het omgaan met veranderingsuitdagingen.
 1. Ondersteuning bij Weerbarstige Veranderpraktijken
 • Specifiek gericht op het vertalen van veranderplannen naar veranderpraktijk.
 • Adresseren van weerstand binnen de organisatie en begrijpen van gedragspatronen.
 • Aanvullende competenties voor leidinggevenden in veranderingsprocessen.
 1. Als er Behoefte is aan een Wetenschappelijk Onderbouwde Verandermethode
 • Gebaseerd op integrale verandertheorieën.
 • Onderbouwde manier om veranderrisico’s in kaart te brengen.
 • Inzicht in belangrijke valkuilen en mogelijke ontwikkel- en verbeterinterventies.

Zet veranderrisico’s succesvol om in succesfactoren

In verandermanagement is het vaak moeilijk om te weten wat er echt nodig is om veranderprojecten te laten slagen en hoe ze met succes kunnen worden doorgevoerd. Dit kan resulteren in verspilde tijd, geld en moeite. Maar als je weet hoe je met deze valkuilen om moet gaan, kan het behoorlijk lonend zijn. Organisaties die zich aan verandering kunnen aanpassen, doen het over het algemeen beter.

Als je je niet bewust bent van het feit dat risicofactoren overal op de loer liggen, zal de uitkomst eronder lijden. Met deze methode kun je erachter komen wat de risico’s zijn die bepalend zijn voor succes of falen voordat je aan een verandering begint. Het helpt je vervolgens de valkuilen te vermijden en ze om te zetten in succesfactoren.

Deze methode is ontworpen om je te helpen veranderrisico’s te identificeren voordat ze zich voordoen en ze om te zetten in kansen op succes. Dit zorgt ervoor dat de verandering succesvol is en dat er geen risicofactoren worden gemist of over het hoofd worden gezien. Door risico’s te erkennen en een actieplan te ontwikkelen om ze te beperken, is jullie organisatie beter voorbereid om ermee om te gaan en veerkrachtig te blijven in het licht van onzekerheid. Je weet voor welke valkuilen je moet oppassen en natuurlijk hoe je ze kunt vermijden.

Je ontvangt:

 • het adviesbord van jouw keuze, klaar voor gebruik
 • 44 veranderkwartet speelkaarten op lekker groot A5 formaat
 • rode, gele en groene scoringscoins waarmee je op de speelkaarten aangeeft hoe het is gesteld met jullie verandercultuur
 • voor alle deelnemers 3 voorkeursmunten waarmee je jouw mening aangeeft en het gesprek op gang brengt
 • prioriteringsnotities die je op het bord plakt en waarmee je direct ziet in welke mate jullie organisatie klaar is voor een veranderproject
 • onze speciale zelfklevende flexnotes® die je helpen om de optimalisatieafspraken vast te leggen
 • en natuurlijk altijd een organisatieadviseur stand-by

Weet wat werkt… en wat niet

Veranderkwartet is gebaseerd op best-practice-veranderingsmodellen en vertaalt de theorie naar een praktische benadering voor het analyseren van de risico’s die jullie veranderingsinspanningen zouden kunnen belemmeren. De methode is niet zomaar een kwartet. Het is eigenlijk een stappenplan, waarbij je steeds een ander aspect van verandering in beeld brengt:

 • Weet wat werkt in de praktijk en wat niet
 • Weet wat de juiste aanpak is voor jouw specifieke situatie
 • Zie welke veelvoorkomende valkuilen je moet vermijden
 • Vertaal de inzichten naar een actieplan, monitor de voortgang en stel bij waar nodig

De veranderpraktijk is weerbarstig en specifiek

Een succesvolle vertaling maken van veranderplan naar veranderpraktijk is voor veel organisaties de uitdaging. Medewerkers en leidinggevenden omarmen zelden direct de consequenties van een organisatieverandering en gedragen zich in dergelijke situaties vaak anders dan wanneer het ‘business as usual’ is.

Weerstand heeft vaak een begrijpelijke oorzaak, maar kan grillig en onvoorspelbaar zijn. Dat vraagt dus om extra competenties van leidinggevenden. In de praktijk ontbreekt het (verander)managers vaak aan kennis van de daadwerkelijke succes- en faalfactoren in verandersituaties. Daarom valt men regelmatig terug op goedbedoelde maar ineffectieve interventies.

Wetenschappelijk onderbouwd

Veranderkwartet is gebaseerd op de meest integrale verandertheorieën en biedt wél een onderbouwde manier om de veranderrisico’s van jullie transitieproject gefundeerd in kaart te brengen.

Deze methode helpt je inzicht te krijgen in de belangrijkste valkuilen binnen de organisatie of afdeling. En laat zien waar en hoe gerichte ontwikkel- en verbeterinterventies kunnen worden ingezet, zodat er niet meer hoeft te worden teruggegrepen naar de goedbedoelde maar ineffectieve gebruikelijke benaderingen.

prof. dr. Anton Cozijnsen (VU Amsterdam) is dé Nederlandse autoriteit op het gebied van verandermanagement. Hij heeft de meest invloedrijke verandertheorieën en -stromingen bestudeerd en vergeleken. De kern hiervan is samengevat in zijn boek ‘de 7V’s van verandermanagement’ en vertaald naar het Veranderkwartet.

4 bouwblokken en 11 risico’s

Zijn onderzoeken en ervaringen van de afgelopen twintig jaar hebben geleid tot een overzicht van dé elf belangrijkste veranderrisico’s of remmers die werkelijk van invloed zijn op het slagen dan wel falen van organisatieveranderingen. Deze 11 risico’s  zijn ondergebracht in vier bouwstenen die bepalend zijn voor het succes van transitieprojecten.

 1. De organisatiecontext: deze bouwsteen legt nadruk op verschillen tussen type organisaties en organisatiekenmerken die verandering belemmeren of juist bevorderen.
 2. De verbeterconcepten: dit gaat over de vorm en aard van de veranderingen die verbeteringen moeten realiseren.
 3. Het gedrag: dit bouwblok richt zich op de wijze waarop mensen reageren op veranderingen en welke wetmatigheden er te zien zijn bij gedragsverandering.
 4. De sturing: dit onderdeel omvat de wijze waarop de eerdere drie bouwblokken in samenhang worden aangestuurd.

Een inventarisatie van deze belangrijkste veranderrisico’s binnen jullie organisatie maken inzichtelijk waar de schoen wringt. Als duidelijk wordt hoe de medewerkers en het management presteren op deze remmers, kan gericht aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om risico’s  te neutraliseren en om te zetten in succesfactoren.

Verandervalkuilen elimineren

De stappen om jullie veranderaanpak te optimaliseren

Stap 1: voorbereiden en risico's scoren
1. Voorbereiding
 • Bepaal welk veranderproject je wilt analyseren
 • Stel één of meerdere teams samen van maximaal 10 deelnemers per team
 • Zorg ervoor dat de deelnemers uit diverse lagen (hiërarchisch) en afdelingen (functies) van de organisatie komen. Diversiteit aan inzichten maakt het resultaat beter
 • Laat alle deelnemers de video-handleiding doornemen
2. Benodigdheden
 • Stel één ‘spelleider’ aan. Deze coördineert de gameplay
 • De tekst onder op het bord kan als geheugensteun dienen voor spel en interpretatie
 • Plaats het adviesbord zodanig dat het klaar is voor gebruik
 • Leg alle materialen klaar en op gebruiksvolgorde
 • Regel een ruimte waar deelnemers ongestoord kunnen werken en genoeg ruimte is
 • Verwijder stoelen, staand werken leidt tot meer interactie
3. Kwartetten
 • Schud de kaarten en geef alle deelnemers 4 kaarten. Kaarten over? Leg ze ‘dicht’ midden op het bord
 • Het spel wordt als een normaal kwartet gespeeld, maar duurt je dat te lang, dan kun je ook direct overgaan tot het scoren van alle risicogebieden
 • Heeft iemand een kwartet? Stop het spel en ga over tot scoring. Je bepaalt in welke mate de risico’s binnen jullie organisatie aan de orde zijn
4. Scoren
 • Lees elke keer 1 risicostelling van de vier op die op de kwartetkaarten staan
 • Elke deelnemer legt nu 1 van de grote scoringscoins van hun keuze op tafel
 • Rood = dit doen wij slecht, geel = dit kan beter, groen = dit hebben wij goed geregeld
 • Iedere deelnemer licht zijn/haar score toe
 • Kom tot een unanieme groeps-keuze (kleur) en plak deze op 1 van de kwartetkaarten
Stap 2: Valkuilen prioriteren en elimineren
5. Scores interpretere
 • Omdat de stellingen op de kaarten hetzelfde zijn, plak je slechts op 1 kaart stickertjes
 • Bepaal nu hoe groot het veranderrisico is voor jullie organisatie t.a.v. het onderwerp dat de kwartetkaart behandelt
 • Tel hiervoor het aantal groene scores op de kwartetkaart
 • In dit voorbeeld is het er één
 • Leg de kaarten nu weg, behalve de gescoorde kaart. Deze plaats je met de scoring naar boven op vak 1 op het bord
6. Risico's prioriteren
 • Ga verder met het kwartet totdat je alle gescoorde kaarten op deze manier op één van de vier vakken hebt gelegd
 • Neem vervolgens de vellen met prioriteitsstickers erbij en pak de kaarten op vak 1
 • Ga naar het juiste bouwblok (in dit voorbeeld: org.context) en plak de juiste risicosticker met cijfer 1 op één van de drie cirkels. Doe dit met alle kaarten
 • Ga naar vak 2 en volg dezelfde stappen. Herhaal voor vak 3&4
7. Valkuilen in beeld
 • Als alle vakken (of verander-bouwblokken) zijn gescoord, zie je in één oogopslag in welke mate de organisatie klaar is voor een succesvolle transitie
 • Alleen bouwblokken met prio 4 (en max één prio 3) hebben kans van slagen.
 • De prioriteiten geven aan waar en met welke urgentie actie is geboden. Prio’s 1 en 2 moeten eerst worden geëlimineerd alvorens te starten met de verandering
8. Valkuilen elimineren
 • Elimineer eerste de hoogste risico’s (prio 1 en 2) en daarna de mindere risico’s (prio 3)
 • Bespreek met de deelnemers per bouwblok/vak voor elk van de risico’s welke acties moeten worden ondernomen om ze te verminderen
 • Iedereen eens over de actie? Schijf deze dan op de bijbehorende verbeterflexnote en plak in het juiste vak
 • Voer de verbeteracties uit en elimineer de verandervalkuilen

Volledig gefaciliteerde teamsessies

Het is in principe eenvoudig: je selecteert de analyse die je wilt uitvoeren in onze advieswinkel en plaatst deze in de winkelwagen. Na ontvangst, kun je direct aan de slag.

Op het bord staat een QR-code die je toegang geeft tot een overzichtelijke instructievideo met achtergronden, aanpak en tips. Binnen een uur ben je klaar om met jouw team te starten.

De instructies staan ook kort beschreven onderaan het bord, zodat je tijdens de bijeenkomst je geheugen kunt opfrissen. Zo eenvoudig is het.

Van analyseren tot en met realiseren

Elk adviesbord wordt geleverd inclusief álle materialen. In een paar stappen inventariseer je het vraagstuk, beoordeel je de uitkomsten van jullie analyse en formuleer je oplossingsrichtingen. Om vervolgens ook met elkaar concrete verbeterafspraken vast te leggen. En dat allemaal binnen één dag. Daar is de aanpak op ontwikkeld.

De meegeleverde materialen zijn voldoende voor minimaal 2 sessies (max. 10 deelnemers) en stellen je in staat om een professionele analyse uit te voeren, de uitkomsten te interpreteren en verbeteracties uit te zetten. Wil je vaker een sessie doen? Materialen kunnen ook besteld worden op onze website.

In de materialendoos zitten ook allerlei extra’s zoals stiften, een bordstandaard (behalve bij de mat), ta-da actieviltjes en het boek ‘Create Your Own Success’. Alles om direct aan de slag te gaan.

Videohandleiding: binnen een uur aan de slag

Het mooie van deze aanpak is dat al het denkwerk en de voorbereiding al voor je gedaan is. Je kunt direct aan de slag met een volledig gefaciliteerde teamsessie die efficiënt en professioneel is.

Zodra je het adviesbord aanschaft, krijg je direct toegang tot de uitgebreide digitale videohandleiding. Na scannen van de QR-code op het bord, wordt je stap voor stap meegenomen in de toepassingsmogelijkheden en het gebruik van de methodiek.

Voor de volledigheid staan de instructies ook beknopt en duidelijk onderaan het adviesbord. Op het bord staat ook een uitleg over de interpretatie van de resultaten. Zo kunnen alle deelnemers tijdens de bijeenkomst het geheugen opfrissen en boekt iedereen resultaat!

Ervaren adviseur altijd stand-by

Mocht je toch wat extra hulp nodig hebben, dan staan onze ervaren adviseurs voor je klaar. Je geeft dit eenvoudig bij ons aan en wij zorgen voor ondersteuning op maat.

En dat kost je niets extra. Hoe dat kan? Jouw vraag is belangrijke input voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. Een win-win situatie dus. Er is echter één voorwaarde: het streven is dat we tijdens de ondersteuning altijd iemand intern opleiden, zodat deze volledig is toegerust voor een vervolgsessie

Een eigen adviesbord? Geen probleem

Het bord is verkrijgbaar in verschillende materialen en in verschillende maten. De keuze hangt af van het doel dat je wilt bereiken en de impact die je wilt maken. Wil je het allemaal nog persoonlijker maken? Dan bieden we je de mogelijkheid om het bord te customizen met een eigen logo of zelfs een volledig eigen gameplay.

Meer weten over bordversies, combinaties en toepassing? Lees hier verder.

Meer dan 20 jaar expertise

Waarbij alles is gericht op het toepasbaar maken van de beste inzichten op het gebied van organisatiewetenschap, leren en implementeren.

Gun jezelf de verbetering

Beter en tegen normale investeringen. Overtuig jezelf; vele vernieuwers in de commerciële en maatschappelijke sector gingen je voor.

verandermanagement
VERANDERKWARTET – inventariseer jullie veranderrisico’s en los ze op
Vanaf:  516,67 (ex. BTW) Selecteer opties
Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.