PROCESOPTIMALISATIE – visualiseer klantwaarde, flow en verspilling in het proces

Vanaf:  126,15 (ex. BTW)

Gebruik Procesoptimalisatie als je:

 • Doelgericht wilt Werken aan Efficiëntieverbetering van Werkprocessen
 • Inzicht in Verspillingen en Waardestroom nastreeft
 • Op zoek bent naar een Eenvoudige en Intuïtieve Analysemethodiek
 • Medewerkers wilt Betrekken voor meer Draagvlak tijdens de Implementatie
 • Continu Verbeteren en Innoveren wilt Stimuleren

Ben je member? Dan wordt jouw extra membersvoordeel van 10% automatisch verwerkt in je winkelwagen.

 • Elke aankoop groen: gegarandeerd recyclebaar
 • Duurzaam: eenmalige investering en langdurig gebruik
 • Toch verkeerd besteld, ruil gratis om
 • Voor members gratis ondersteuning op locatie

Uitgebreide productbeschrijving

Procesoptimalisatie® is bij uitstek geschikt voor het verbeteren van bestaande werkprocessen die niet voldoen aan de gewenste normen, waarbij de doorlooptijd te lang is of de outputkwaliteit te laag. Als je de oorzaken van problemen in de procesgang wilt achterhalen zoals een te lange time to market, ontevreden klanten, teveel verspilling of herstelwerk, dan kan deze aanpak veel verhelderen. Je visualiseert de proces-flow en ziet in één oogopslag waar verbetering kan én nodig is.

Dit adviesbord is met name waardevol voor procesmanagers, beleidsmedewerkers en afdelingsmanagers.

PROCESOPTIMALISATIE® IS IDEAAL VOOR:

 1. Efficiëntieverbetering van Werkprocessen
 • Maakt een gedetailleerde waardestroomanalyse van werkprocessen mogelijk, waardoor inefficiënties zichtbaar worden.
 • Helpt om gericht verbeteringen door te voeren en toegevoegde waarde te verhogen.
 1. Inzicht in Verspillingen en Waardestroom
 • Door elke afzonderlijke processtap te visualiseren, krijg je inzicht in waar verspillingen optreden en waar meer klantwaarde kan worden toegevoegd.
 • Dit stelt teams in staat om gericht verbeteringen aan te brengen en processen te stroomlijnen.
 1. Eenvoudige en Intuïtieve Analyse
 • Eenvoudig, snel en intuïtief in gebruik, waardoor teams regelmatig analyses kunnen uitvoeren.
 • Regelmatige evaluaties helpen om continu te leren en verbeteringen door te voeren, zonder verrassingen.
 1. Betrekken van Medewerkers voor Draagvlak
 • Moedigt aan om medewerkers uit het proces te betrekken.
 • Dit leidt niet alleen tot meer draagvlak voor de uitkomsten, maar het zorgt er ook voor dat meerdere perspectieven worden meegenomen bij het identificeren en implementeren van verbeteracties.
 1. Continu Verbeteren en Innoveren
 • Stimuleert een cultuur van continu verbeteren en innoveren.
 • Teams krijgen directe feedback over de efficiëntie en kwaliteit van de procesgang, waardoor ze in staat zijn om voortdurend te evolueren.

Begrijp waarom processen stagneren

Processen zijn bedoeld om doelen te bereiken. Een cliënt van medicatie voorzien of een auto produceren bijvoorbeeld. Het probleem ontstaat wanneer processen na verloop van tijd niet meer lekker lopen of onvoldoende aansluiten bij de veranderende wensen van de klant of de doelen van de organisatie. Dit kan leiden tot stagnatie en inefficiëntie, maar ook tot hoge kosten.

Onvoldoende klantwaarde, flow of toenemende verspillingen, zoals dat in LEAN termen wordt genoemd, kunnen de kwaliteit van werkprocessen ernstig aantasten. Met alle gevolgen van dien voor de klant en organisatie. Het is belangrijk om problemen op te lossen voordat ze ontstaan, of in ieder geval de aanwezige blokkades die in het proces aanwezig zijn zo snel mogelijk te verwijderen.

Met procesoptimalisatie visualiseer je het werkproces op een gebruiksvriendelijke manier, en met behulp van de analysenotities zie je direct de meerwaarde van individuele processtappen in het geheel. Deze manier van werken geeft je directe feedback over hoe het proces functioneert en hoe je het efficiënter kunt maken. Het helpt teams te begrijpen waar en waarom processen haperen. En het biedt concrete inzichten en handvatten om de oorzaak van het probleem goed te kunnen aanpakken en voorkomen dat het in de toekomst opnieuw gebeurt.

Je ontvangt:

 • het voorbedrukte procescanvas van jouw keuze, klaar voor gebruik
 • bevestigingsstickers voor goede positionering op elke ondergrond
 • instructiekaart en online instructievideo
 • analyse stickies waarmee je elke processtap gedetailleerd in beeld brengt én analyseert. Je visualiseert klantwaarde en procesflow.
 • coins waarmee je eenvoudig de LEAN TIMWOOD verspillingen (muda) in beeld brengt in het proces
 • en natuurlijk altijd een organisatieadviseur stand-by

Stroomlijn de werkprocessen beter

Met deze aanpak maak je eenvoudig een zeer gedetailleerde waardestroomanalyse van een werkproces, zodat je direct ziet waar verspilling zich voordoet, waaruit deze bestaat en natuurlijk hoe te optimaliseren.  

 • Maak een einde aan inefficiënties in werkprocessen
 • Doordat elke afzonderlijke processtap in de workflow wordt gevisualiseerd, heb je altijd een duidelijk beeld van hoe je deze kunt verbeteren voor meer efficiëntie en toegevoegde waarde
 • Continu verbeteren en innoveren volgens de behoeften van uw klanten of cliënten
 • Krijg directe feedback over de efficiëntie en kwaliteit van de procesgang en zorg ervoor dat je als team verbetert
 • Eenvoudig en intuïtief in gebruik waardoor je de analyse regelmatig kunt uitvoeren en je nooit voor verrassingen komt te staan
 • Zie als team hoe het optimaliseren van afzonderlijke stappen jullie kan helpen een waardevoller proces te creëren.

Weet waar je klantwaarde toevoegt… en waar niet

Iedereen kan deze methodiek toepassen voor het optimaliseren en laten doorstromen van werkprocessen (value stream mapping). Als je managers en medewerkers uit het proces betrekt dan krijg je tevens meer draagvlak voor de uitkomsten en de benodigde verbeteracties.

Met procesoptimalisatie werk je volgens een wereldwijd omarmde aanpak voor een betere procesdoorstroming. De methodiek is gebaseerd op ‘value stream mapping’ of waardestroomanalyse uit de LEAN filosofie.

Aan de hand van de speciaal ontwikkelde analysenotities zie je direct waar in het proces klantwaarde wordt toegevoegd. En dus ook waar niet. Je krijgt zicht op doorlooptijd, toegevoegde waarde en flow. Zo ontstaat er een zeer informatief overzicht van het werkproces en weet je exact waar en hoe verbeteringen aan te brengen.

Continu verbeteren

De stappen om verspillingen in werkprocessen op te lossen en de doorstroming van het proces continu te verbeteren

STAP 1: VOORBEREIDEN EN PROCES IN BEELD
1. Voorbereiding
 • Bepaal welk veranderproject je wilt analyseren
 • Stel één of meerdere teams samen van maximaal 10 deelnemers per team
 • Zorg ervoor dat de deelnemers uit diverse lagen (hiërarchisch) en afdelingen (functies) van de organisatie komen. Diversiteit aan inzichten maakt het resultaat beter
 • Laat alle deelnemers de video-handleiding doornemen
2. BENODIGDHEDEN
 • Stel één ‘spelleider’ aan. Deze coördineert de gameplay
 • De tekst onder op het bord kan als geheugensteun dienen voor spel en interpretatie
 • Plaats het adviesbord zodanig dat het klaar is voor gebruik
 • Leg alle materialen klaar en op gebruiksvolgorde
 • Regel een ruimte waar deelnemers ongestoord kunnen werken en genoeg ruimte is
 • Verwijder stoelen, staand werken leidt tot meer interactie
3. HET CANVAS
 • Het canvas wordt als rol geleverd en is speciaal ontwikkeld om de analyse gestructureerd en overzichtelijk te maken
 • Het bevat uitleg over het gebruik en de interpretatie van de analyses
 • Door het op een muur of raam op te hangen met de speciale stickers, heb je voldoende ruimte om een heel werkproces visueel inzichtelijk te maken
 • Nodig vervolgens voor elke stap in het proces een functionaris uit om deel te nemen aan de sessie
4. ROLLEN IN HET PROCES
 • Een proces staat niet op zichzelf. Het is een werkflow waarin diverse functionarissen een rol spelen
 • Bespreek met de deelnemers wat de start is van het proces en welke functionarissen achtereenvolgens een rol spelen in het proces
 • Schrijf de namen van de functie-rollen bij voorkeur chronologisch op het canvas
 • Het is niet erg als je er één vergeet. Deze voeg je er later bij onder op het canvas
STAP 2: analyseren, beoordelen en verbeteren
5. ANALYSE HUIDIGE SITUATIE
 • Nu worden alle processtappen in beeld gebracht
 • Dit wordt gedaan met de speciaal daarvoor ontwikkelde sticky notes. Op deze manier kun je later ook nog correcties doorvoeren
 • Schrijf de naam van de processtap op de sticky en plak deze achter de naam van de functionaris die deze handeling verricht
 • Zo breng je het volledige proces in beeld zoals het nu loopt
6. VERSPILLINGEN VASTSTELLEN
 • Het zojuist geïnventariseerde werkproces ga je nu analyseren
 • Dit doe je door voor elke stap procestijden en klantwaarde vast te stellen. Deze worden op de inventarisatie-notities genoteerd
 • Met de diverse verspillingsstickies markeer je inefficiënties (of verspillingen zoals dat in de LEAN filosofie heet) per processtap
 • Op deze manier is het snel duidelijk waar verbeteringen mogelijk of zelfs noodzakelijk zijn
7. VERBETERINGEN FORMULEREN
 • Bespreek met de deelnemers stap voor stap hoe de aanwezige  verspillingen te elimineren of verminderen
 • Breng vervolgens verbeteringen aan in de procesgang. Geef dit aan op de verbeterdriehoek
 • Zorg dat er consensus ontstaat onder de deelnemers. Dit zal voor meer snelheid en acceptatie zorgen bij de implementatie
8. VAN INTENTIE NAAR ACTIE
 • Nu de verbeteringen zijn besproken en inzichtelijk gemaakt, is het tijd voor implementatie in de praktijk
 • Om ervoor te zorgen dat alle goede intenties ook daadwerkelijk naar verbetergedrag wordt omgezet, is het belangrijk om actiehouders te benoemen
 • Actiehouders zien erop toe dat de voortgang van de verbeter-afspraken worden gemonitord
 • Koppel aan elke verbetering een actiehouder door zijn/haar naam op een avatar te schrijven en bij de betreffende sticky te plakken

Volledig gefaciliteerde teamsessies

Het is in principe eenvoudig: je selecteert de analyse die je wilt uitvoeren in onze advieswinkel en plaatst deze in de winkelwagen. Na ontvangst, kun je direct aan de slag.

Op het bord staat een QR-code die je toegang geeft tot een overzichtelijke instructievideo met achtergronden, aanpak en tips. Binnen een uur ben je klaar om met jouw team te starten.

De instructies staan ook kort beschreven onderaan het bord, zodat je tijdens de bijeenkomst je geheugen kunt opfrissen. Zo eenvoudig is het.

Van analyseren tot en met realiseren

Elk adviesbord wordt geleverd inclusief álle materialen. In een paar stappen inventariseer je het vraagstuk, beoordeel je de uitkomsten van jullie analyse en formuleer je oplossingsrichtingen. Om vervolgens ook met elkaar concrete verbeterafspraken vast te leggen. En dat allemaal binnen één dag. Daar is de aanpak op ontwikkeld.

De meegeleverde materialen zijn voldoende voor minimaal 2 sessies (max. 10 deelnemers) en stellen je in staat om een professionele analyse uit te voeren, de uitkomsten te interpreteren en verbeteracties uit te zetten. Wil je vaker een sessie doen? Materialen kunnen ook besteld worden op onze website.

In de materialendoos zitten ook allerlei extra’s zoals stiften, een bordstandaard (behalve bij de mat), ta-da actieviltjes en het boek ‘Create Your Own Success’. Alles om direct aan de slag te gaan.

Videohandleiding: binnen een uur aan de slag

Het mooie van deze aanpak is dat al het denkwerk en de voorbereiding al voor je gedaan is. Je kunt direct aan de slag met een volledig gefaciliteerde teamsessie die efficiënt en professioneel is.

Zodra je het adviesbord aanschaft, krijg je direct toegang tot de uitgebreide digitale videohandleiding. Na scannen van de QR-code op het bord, wordt je stap voor stap meegenomen in de toepassingsmogelijkheden en het gebruik van de methodiek.

Voor de volledigheid staan de instructies ook beknopt en duidelijk onderaan het adviesbord. Op het bord staat ook een uitleg over de interpretatie van de resultaten. Zo kunnen alle deelnemers tijdens de bijeenkomst het geheugen opfrissen en boekt iedereen resultaat!

Ervaren adviseur altijd stand-by

Mocht je toch wat extra hulp nodig hebben, dan staan onze ervaren adviseurs voor je klaar. Je geeft dit eenvoudig bij ons aan en wij zorgen voor ondersteuning op maat.

En dat kost je niets extra. Hoe dat kan? Jouw vraag is belangrijke input voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. Een win-win situatie dus. Er is echter één voorwaarde: het streven is dat we tijdens de ondersteuning altijd iemand intern opleiden, zodat deze volledig is toegerust voor een vervolgsessie

Een eigen adviesbord? Geen probleem

Het bord is verkrijgbaar in verschillende materialen en in verschillende maten. De keuze hangt af van het doel dat je wilt bereiken en de impact die je wilt maken. Wil je het allemaal nog persoonlijker maken? Dan bieden we je de mogelijkheid om het bord te customizen met een eigen logo of zelfs een volledig eigen gameplay.

Meer weten over bordversies, combinaties en toepassing? Lees hier verder.

Meer dan 20 jaar expertise

Waarbij alles is gericht op het toepasbaar maken van de beste inzichten op het gebied van organisatiewetenschap, leren en implementeren.

Gun jezelf de verbetering

Beter en tegen normale investeringen. Overtuig jezelf; vele vernieuwers in de commerciële en maatschappelijke sector gingen je voor.

procesoptimalisatie
PROCESOPTIMALISATIE – visualiseer klantwaarde, flow en verspilling in het proces
Vanaf:  126,15 (ex. BTW) Selecteer opties
Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.