RISICOBEHEERSING – beheers risico’s en veranker bewustzijn laag in de organisatie

Vanaf:  304,81 (ex. BTW)

Risicobeheersing is een unieke aanpak om:

 • Risico’s te Identificeren en Prioriteren
 • Direct Inzicht te krijgen in de Beste Beheersingsmaatregelen
 • De gehele Organisatie te Betrekken bij Risicobeheer
 • Laagdrempelig en Kostenvriendelijk Risicoanalyses Uit te Voeren

 • Elke aankoop groen: gegarandeerd recyclebaar
 • Duurzaam: eenmalige investering en langdurig gebruik
 • Toch verkeerd besteld, ruil gratis om
 • Voor members gratis ondersteuning op locatie

Uitgebreide productbeschrijving

Risicobeheersing® is het ideale hulpmiddel om de belangrijkste risico’s te identificeren en passende maatregelen te treffen. Vind je het verankeren van verantwoordelijkheid voor risicobeheersing in de hele organisatie ook zo moeilijk? Dan is dit dé manier om iedereen te betrekken bij het minimaliseren van risico’s en het risicobewustzijn te bevorderen.

We hebben de aanpak ontwikkeld voor kwaliteitsafdelingen, controllers en managers die veiligheid willen verhogen in projecten, (ICT)systemen en processen. Ook is de aanpak zeer geschikt om financiële risico’s transparant in kaart te brengen.

RISICOBEHEERSING® IS IDEAAL VOOR:

 1. Identificatie en Prioritering van Risico’s
 • Ideaal voor het identificeren van de belangrijkste risico’s binnen een organisatie, afdelingen of projecten.
 • Biedt een gestructureerde manier om risico’s te herkennen en vervolgens passende maatregelen te nemen.
 • Risico’s worden visueel geprioriteerd op basis van hun impact en waarschijnlijkheid.
 1. Betrekken van de Gehele Organisatie bij Risicobeheer
 • Ontworpen om verantwoordelijkheid voor risicobeheersing in de hele organisatie te verankeren.
 • Betrekt medewerkers op een interactieve manier bij het minimaliseren van risico’s en bevordert risicobewustzijn.
 1. Laagdrempelige en Kostenvriendelijke Methode
 • Biedt een systematische, laagdrempelige en kostenvriendelijke methode voor het identificeren en beheersen van risico’s.
 • Stelt teams in staat om in één bijeenkomst een helder beeld van het risicolandschap te krijgen.
 • Vereist geen diepgaande kennis van of expertise in risicobeheer, waardoor het voor alle medewerkers toegankelijk is.
 1. Verbeterde Besluitvorming voor Risicobeheersing
 • Helpt om slimmere beslissingen te nemen met betrekking tot de beheersing van risico’s.
 • Geeft inzicht in de waarschijnlijkheid en impact van risico’s en de interventies die nodig zijn om deze te minimaliseren.
 • Hierdoor kunnen beslissingen rondom risicobeheer op feiten worden gebaseerd.

Een cultuur van risicobewustzijn creëren, is niet moeilijk

Risicobeheer is een essentieel proces voor organisaties. Zonder risicobeheerplan worden medewerkers blootgesteld aan allerlei potentiële bedrijfs-, gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s. Organisaties zonder een goede benadering van risicobeheer lopen het risico onderworpen te worden aan een grote verscheidenheid aan financiële verliezen en wettelijke aansprakelijkheden.

Voor managers is het identificeren en prioriteren van risico’s niet altijd even eenvoudig. Om maar te zwijgen over het creëren van een cultuur die alert is op de kansen en impact van risico’s. Niet gek, want voor velen is het een complex en droog onderwerp. Met toenemende risico’s met een grote impact, zoals cybercriminaliteit, moet echter prioriteit worden gegeven aan risicobeheer. Dit kan een dure grap worden. Er is nu een manier om het risicobeheerproces eenvoudiger te maken en u de kosten van onverwachte incidenten te besparen.

Investeer in een veilige omgeving. Dit is een gebruiksvriendelijke methode die ervoor zorgt dat werknemers op een interactieve manier zelf nadenken over wat ze kunnen doen om risico’s op de werkvloer te minimaliseren. Met Risicobeheersing vereenvoudigen en stroomlijnen we het proces van het identificeren, prioriteren en beheren van risico’s. Het helpt teams met aanbevelingen voor risicobeheer en stelt hen in staat hun eigen risicobeheerplan op maat te maken, specifiek afgestemd op de behoeften van de afdeling en organisatie.

Je ontvangt:

 • het adviesbord van jouw keuze, klaar voor gebruik
 • gele, rode en blauwe scoringscoins waarmee je alle risico’s scoort en prioriteert
 • en natuurlijk altijd een organisatieadviseur stand-by

Onderbouwd, laagdrempelig en kostenvriendelijk

De voordelen van de aanpak zijn:

 • Een systematische, laagdrempelige en kostenvriendelijke methode voor het identificeren en beheersen van risico’s
 • In één bijeenkomst kan een team een ongeëvenaard beeld van het risicolandschap van een project, de afdeling of de organisatie krijgen
 • Het stelt medewerkers en managers in staat om slimmere beslissingen te nemen voor beheersing van de risico’s
 • Je hoeft geen expert te zijn in risicobeheer. De aanpak helpt om inzicht te krijgen in de waarschijnlijkheid en impact van een risico en de interventies om deze te minimaliseren
 • De beste manier om het personeel risicobewust te maken en alert te maken terwijl ze aan het werk zijn.

Risicobewustzijn op élke afdeling

De methode is bij uitstek geschikt voor iedereen die bezig is met het optimaliseren van processen en het beheersen van risico’s. En voor wie besluiten wil baseren op feiten en een bewezen aanpak. De analyse wordt krachtiger als er meerdere deelnemers bij betrokken zijn, omdat risico’s vanuit alle hoeken worden bekeken en expertise wordt meegewogen.

Risicobeheersing, ookwel de risk heatmap genoemd, is waarschijnlijk één van de krachtigste modellen om de impact en kans van risico’s in beeld te brengen en te koppelen aan gerichte beheersingsmaatregelen. Met name omdat je de analyse snel en op elk niveau in de organisatie kunt uitvoeren en vaker herhalen. Zo blijven niet alleen jullie risico-inventarisaties steeds actueel, maar ook de te nemen beheersingsmaatregelen.

Met deze methodiek maak je eerst een overzicht van alle te inventariseren risico’s. Vervolgens kennen alle aanwezigen een gewicht toe voor ‘impact’ en ‘kans’. Om in stap 2 de gewogen scores over te brengen naar het interpretatiebord. Dit overzicht geeft duidelijk weer met welke prioriteit de risico’s moeten worden aangepakt.

Draagvlak en bewustwording voor beheersingsmaatregelen onder de aanwezigen maken deze risicoaanpak zo krachtig. Daarom is de methodiek uit te voeren zonder complexe voorbereiding, dikke rapportages of dure IT applicaties.

Beheersing in het DNA

De stappen om ervoor te zorgen dat je risicobewustzijn verankert in de werkcultuur

Stap 1: voorbereiden en risicoinventarisatie
1. Voorbereiding
 • Bepaal welk veranderproject je wilt analyseren
 • Stel één of meerdere teams samen van maximaal 10 deelnemers per team
 • Zorg ervoor dat de deelnemers uit diverse lagen (hiërarchisch) en afdelingen (functies) van de organisatie komen. Diversiteit aan inzichten maakt het resultaat beter
 • Laat alle deelnemers de video-handleiding doornemen
2. Benodigdheden
 • Stel één ‘spelleider’ aan. Deze coördineert de gameplay
 • De tekst onder op het bord kan als geheugensteun dienen voor spel en interpretatie
 • Plaats het adviesbord zodanig dat het klaar is voor gebruik
 • Leg alle materialen klaar en op gebruiksvolgorde
 • Regel een ruimte waar deelnemers ongestoord kunnen werken en genoeg ruimte is
 • Verwijder stoelen, staand werken leidt tot meer interactie
3. OORZAAK EN GEVOLG IN BEELD
 • Deze aanpak leent zich vooral voor preventieve analyse van mogelijke risico’s die tot ongewenste gevolgen leiden
 • Maar ook op het moment dat een risico zich heeft voorgedaan, is het een snelle en gerichte methode om onderliggende oorzaken vast te stellen
 • Beschrijf het ongewenste gevolg
 • Schrijf vervolgens alle oorzaken/  risico’s op het bord. Probeer met alle aanwezigen zo volledig mogelijk te zijn. De volgorde maakt hierbij echter niet uit
4. RISICO’S NUMMEREN
 • Zijn er meer potentiële oorzaken dan ruimte op het bord? Splits de analyse dan op in delen. Zo hou je overzicht
 • Zodra iedereen akkoord is over het de volledigheid van het overzicht, is het tijd om ordening aan te brengen
 • Neem de gele scoringscoins en plak er één achter elke oorzaak. Regel 1 krijgt coin 1, regel 2 krijgt coin 2 enzovoort
 • Je bent nu gereed voor de volgende stap: de analyse
Stap 2: scoren en beheersen
5.  KANS EN IMPACT SCOREN
 • Nu is het tijd om met de deelnemers alle risico’s te beoordelen
 • Dit wordt gedaan per genoteerde oorzaak/risico en op basis van twee criteria: kans op voorkomen en impact voor de organisatie
 • Iedere deelnemer scoort met een rode scoringscoin beide criteria in de daarvoor bestemde ruimte op het bord
 • Zo ontstaat er een overzicht van alle individuele meningen. Licht de scores toe, pas aan waar wenselijk en stel vast
6. CONSENSUS BEREIKEN
 • Zodra alle deelnemers overtuigd zijn van de plaatsing van hun scorecoins, dan is het tijd om tot consensus te komen
 • Dat betekent dat de individuele scores worden omgezet naar een groepsscore
 • Deze groepsscore bepaalt het eindoordeel voor het betreffende risico
 • Geef de groepsscore aan op het bord in de daarvoor bestemde ruimte met blauwe scoringscoins
 • Ga door met de andere risico’s tot ze allemaal zijn gescoord
7. OVERZICHT IN DE MATRIX
 • Er ontstaat nu een overzicht van prioriteitsscores voor alle oorzaken/risico’s op het bord die tot het ongewenste gevolg (kunnen) leiden
 • Maar om ze te kunnen interpreteren, volgorde te bepalen en er acties aan te kunnen koppelen, wordt er een vervolgstap gezet
 • Die stap betreft het overbrengen van de gele coins achter de risico’s, naar de resultatenmatrix overeenkomstig de uitkomsten van de groepsscores
8. VAN INTERPRETATIE NAAR ACTIE
 • Nu de coins zijn geplaatst in de resultatenmatrix krijg je een visueel overzicht van de belangrijkheid en prioritering
 • Om te weten wat de positie van elke coin in de resultatenmatrix betekent en welke actie eruit dient voort te vloeien, gebruik je het interpretatie-overzicht
 • Rangschik alle (potentiële) risico’s
 • En maak afspraken over de beheersing en tijdsbestekken waarin resultaten zichtbaar worden

Volledig gefaciliteerde teamsessies

Het is in principe eenvoudig: je selecteert de analyse die je wilt uitvoeren in onze advieswinkel en plaatst deze in de winkelwagen. Na ontvangst, kun je direct aan de slag.

Op het bord staat een QR-code die je toegang geeft tot een overzichtelijke instructievideo met achtergronden, aanpak en tips. Binnen een uur ben je klaar om met jouw team te starten.

De instructies staan ook kort beschreven onderaan het bord, zodat je tijdens de bijeenkomst je geheugen kunt opfrissen. Zo eenvoudig is het.

Van analyseren tot en met realiseren

Elk adviesbord wordt geleverd inclusief álle materialen. In een paar stappen inventariseer je het vraagstuk, beoordeel je de uitkomsten van jullie analyse en formuleer je oplossingsrichtingen. Om vervolgens ook met elkaar concrete verbeterafspraken vast te leggen. En dat allemaal binnen één dag. Daar is de aanpak op ontwikkeld.

De meegeleverde materialen zijn voldoende voor minimaal 2 sessies (max. 10 deelnemers) en stellen je in staat om een professionele analyse uit te voeren, de uitkomsten te interpreteren en verbeteracties uit te zetten. Wil je vaker een sessie doen? Materialen kunnen ook besteld worden op onze website.

In de materialendoos zitten ook allerlei extra’s zoals stiften, een bordstandaard (behalve bij de mat), ta-da actieviltjes en het boek ‘Create Your Own Success’. Alles om direct aan de slag te gaan.

Videohandleiding: binnen een uur aan de slag

Het mooie van deze aanpak is dat al het denkwerk en de voorbereiding al voor je gedaan is. Je kunt direct aan de slag met een volledig gefaciliteerde teamsessie die efficiënt en professioneel is.

Zodra je het adviesbord aanschaft, krijg je direct toegang tot de uitgebreide digitale videohandleiding. Na scannen van de QR-code op het bord, wordt je stap voor stap meegenomen in de toepassingsmogelijkheden en het gebruik van de methodiek.

Voor de volledigheid staan de instructies ook beknopt en duidelijk onderaan het adviesbord. Op het bord staat ook een uitleg over de interpretatie van de resultaten. Zo kunnen alle deelnemers tijdens de bijeenkomst het geheugen opfrissen en boekt iedereen resultaat!

Ervaren adviseur altijd stand-by

Mocht je toch wat extra hulp nodig hebben, dan staan onze ervaren adviseurs voor je klaar. Je geeft dit eenvoudig bij ons aan en wij zorgen voor ondersteuning op maat.

En dat kost je niets extra. Hoe dat kan? Jouw vraag is belangrijke input voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. Een win-win situatie dus. Er is echter één voorwaarde: het streven is dat we tijdens de ondersteuning altijd iemand intern opleiden, zodat deze volledig is toegerust voor een vervolgsessie

Een eigen adviesbord? Geen probleem

Het bord is verkrijgbaar in verschillende materialen en in verschillende maten. De keuze hangt af van het doel dat je wilt bereiken en de impact die je wilt maken. Wil je het allemaal nog persoonlijker maken? Dan bieden we je de mogelijkheid om het bord te customizen met een eigen logo of zelfs een volledig eigen gameplay.

Meer weten over bordversies, combinaties en toepassing? Lees hier verder.

Meer dan 20 jaar expertise

Waarbij alles is gericht op het toepasbaar maken van de beste inzichten op het gebied van organisatiewetenschap, leren en implementeren.

Gun jezelf de verbetering

Beter en tegen normale investeringen. Overtuig jezelf; vele vernieuwers in de commerciële en maatschappelijke sector gingen je voor.

risicobheersing
RISICOBEHEERSING – beheers risico’s en veranker bewustzijn laag in de organisatie
Vanaf:  304,81 (ex. BTW) Selecteer opties
Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.