VERANDERBORD – maak een gedragen visueel veranderplan

Vanaf:  1.090,24 (ex. BTW)

Veranderbord gebruik je wanneer:

 • Je het Veranderplan Kernachtig wilt Samenvatten en Acties Prioriteren
 • Je Behoefte hebt aan een Doeltreffende Methode voor Verandercommunicatie
 • Iedereen Aan Boord Krijgen bij de Verandering Belangrijk is
 • Je Richting en Orde wilt Brengen in de Veranderideeën

 • Elke aankoop groen: gegarandeerd recyclebaar
 • Duurzaam: eenmalige investering en langdurig gebruik
 • Toch verkeerd besteld, ruil gratis om
 • Voor members gratis ondersteuning op locatie

Uitgebreide productbeschrijving

Veranderbord® maakt het mogelijk om een visueel en begrijpelijk overzicht van het veranderplan te maken, inzichtelijk voor iedereen binnen de organisatie. Als je al lang gezocht hebt naar een grondige en doordachte aanpak waarmee je moeiteloos een blauwdruk van het veranderplan maakt en waarmee je kunt zien of alle benodigde elementen zijn opgenomen, dan heb je deze nu gevonden.

Deze aanpak is met name geschikt voor procesmanagers, afdelingsmanagers, verandermanagers, managementteams en de communicatieafdeling. Het helpt bij het ontwikkelen of beoordelen van een veranderaanpak die in lijn is met de doelstellingen van de organisatie.

VERANDERBORD® IS IDEAAL VOOR:

 1. Een Visueel en Begrijpelijk Overzicht van het Veranderplan
 • Maak een visueel en begrijpelijk overzicht van het veranderplan.
 • Maak het plan toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie.
 1. Doeltreffende Methode voor Verandercommunicatie
 • Helpt bij het ontwikkelen of beoordelen van een veranderaanpak.
 • Met name geschikt voor organisaties die op zoek zijn naar een grondige en doordachte methode voor verandercommunicatie.
 1. Iedereen Aan Boord Krijgen bij de Verandering
 • Ontworpen om mensen aan boord te krijgen bij veranderinitiatieven.
 • In drie stappen worden doelen, kaders en acties visueel weergegeven.
 • Hierdoor wordt het duidelijk wat er in de nieuwe situatie wordt verwacht en wat dit voor individuen betekent, hetgeen leidt tot meer draagvlak bij de implementatie.
 1. Richting en Orde Brengen in Veranderideeën
 • Snel en overzichtelijk veranderideeën richten en ordenen.
 • Ondersteunt bij het creëren van een overtuigende strategie op basis van visualisaties, het definiëren van duidelijke doelen en het ontwikkelen van een implementatieplan.
 1. Gebruik van de Golden Circle-theorie van Simon Sinek
 • Gebaseerd op de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek, wat het verbetervraagstuk terug brengt naar de kern.

Krijg iedereen aan boord bij de verandering

Veranderen lijkt vaak moeilijk en ingewikkeld. Door teveel nadruk op plannen, procedures en werkgroepen loopt het niet altijd zoals gewenst. Mensen verzetten zich tegen verandering omdat ze niet weten wat het zal betekenen voor hen, de mensen om hen heen en voor hun werkzaamheden.

Succesvolle implementatie gaat over mensen overtuigen om zich achter nieuwe doelen te scharen. Voor dat doel is dit 3-luik ontwikkeld. Het is een nieuwe methode die organisaties helpt om succesvoller dan ooit te te veranderen door doelen en de kernactiviteiten beknopt te formuleren en overtuigend te communiceren.

Veranderbord is dé manier om mensen aan boord te krijgen bij verandering. In drie stappen worden doelen, kaders en acties gevisualiseerd. Zo wordt het voor iedereen duidelijk wat in de nieuwe situatie wordt verwacht en wat dit voor het individu betekent. En het is aangetoond dat duidelijkheid leidt tot meer draagvlak bij de implementatie. Een methode als deze is een uitstekende manier om vlot een kernachtig veranderplan op te stellen en de activiteiten te communiceren. Het betekent ook dat je eenvoudig de status van de implementatie kunt volgen.

Je ontvangt:

 • het adviesbord van jouw keuze, klaar voor gebruik
 • onze speciale flexnotes® voor het inventariseren van de why en how situatie voor jullie verandering
 • notities om de inventarisatie vervolgens te vertalen naar het what-actiebord
 • flexnotes® om alle visualisaties vast te leggen
 • en natuurlijk altijd een organisatieadviseur stand-by

Richt en orden je veranderideeën snel en overzichtelijk

Wil je zo snel mogelijk tot de kern komen, dan biedt dit 3-luik je een volledige methodiek om in drie vlotte stappen jouw organisatieverandering in beeld te brengen.

 • Creëer een overtuigende, op visualisaties gebaseerde strategie om verandering te bewerkstelligen
 • Definieer het doel duidelijk, zodat de kans groter is dat het wordt bereikt
 • Formuleer een duidelijk plan van aanpak en krijg mensen mee in het plan
 • Ontwikkel een to the point implementatieplan zodat mensen de veranderstrategie begrijpen
 • Door de kernactiviteiten te plannen, helpt het ook bij de uitvoering
 • Maakt gebruik van simpele, maar diepe en complexe psychologie die je helpt bij het plannen van je proces
 • Gebaseerd op het Golden Circle-theorie van Simon Sinek, een beproefde manier om verandering teweeg te brengen.

De golden circle in de praktijk

De aanpak is gemaakt voor iedereen die serieus werk wil maken van de organisatieverandering. Het adviesbord is gebaseerd op de ‘Golden Circle van Simon Sinek en heeft haar toegevoegde waarde inmiddels ruimschoots bewezen. Je ziet dat succesvolle organisaties en veranderexperts over de hele wereld starten met het ‘waarom’; de inspirerende kern! De methodiek brengt jullie verbetervraagstuk terug naar de kern en stelt iedereen in staat om van organisatieverandering een succes te maken.

Op elk bord wordt één onderdeel van de organisatieverandering uitgebreid geanalyseerd. Van strategisch naar operationeel. Daarna kun je met een duidelijke visualisatie van doelen en acties direct naar de praktijk met de mensen die het moeten realiseren.

Het eerste bord helpt om het ‘waarom’ in beeld te brengen. De overwegingen en doelstellingen dus. Met het tweede bord focus je op het ‘hoe’ en in de laatste stap op ‘wat’ jullie concreet gaan doen om de doelen te realiseren. Het veranderbord  helpt je dus om je veranderideeën te ordenen en te richten, het transitieplan vlot en volledig in beeld te brengen om vervolgens sneller met je team te starten met realisatie van de verbeteringen op de werkvloer.

Versnellen met draagvlak

De stappen om snel tot de kern van transitieplannen te komen en deze succesvol te realiseren.

STAP 1: VOORBEREIDEN EN KADERS VASTSTELLEN
1. Voorbereiding
 • Bepaal welk veranderproject je wilt analyseren
 • Stel één of meerdere teams samen van maximaal 10 deelnemers per team
 • Zorg ervoor dat de deelnemers uit diverse lagen (hiërarchisch) en afdelingen (functies) van de organisatie komen. Diversiteit aan inzichten maakt het resultaat beter
 • Laat alle deelnemers de video-handleiding doornemen
2. Benodigdheden
 • Stel één ‘spelleider’ aan. Deze coördineert de gameplay
 • De tekst onder op het bord kan als geheugensteun dienen voor spel en interpretatie
 • Plaats het adviesbord zodanig dat het klaar is voor gebruik
  Leg alle materialen klaar en op gebruiksvolgorde
 • Regel een ruimte waar deelnemers ongestoord kunnen werken en genoeg ruimte is
 • Verwijder stoelen, staand werken leidt tot meer interactie
3. DE GOLDEN CIRCLE IN ACTIE
 • Simon Sinek is één van de meest gerenommeerde moderne managementdenkers. Hij heeft op kernachtige wijze inzichtelijk gemaakt hoe succesvolle organisaties zich onderscheiden van gemiddelde ondernemingen. Dit model noemt hij: the golden circle 
 • Het is echter een denkmodel dat nog geen praktische uitwerking kent… tot nu dan
4. ALLEEN SAMEN KUN JE VERSNELLEN
 • Wat deze aanpak zo krachtig maakt, is de inventarisatie met de groep
 • Weerstand is de belangrijkste belemmering voor het succesvol implementeren van veranderingen
 • Weerstand is echter een natuurlijke reactie op ontwikkelingen die als bedreigend worden ervaren
 • Door alle betrokkenen mee te nemen in de situatieanalyse en formulering van de verbeterplannen en -acties ontstaat meer draagvlak
 • Omdat iedereen is gehoord, verloopt implementatie beter en sneller
STAP 2: ANALYSEREN, VERBETEREN EN DOORVOEREN
5. DRIE STAPPEN NAAR SUCCES
 • Vaak bestaan veranderaanpakken uit uitvoerige plannen, procedures en team meetings
 • De mensen die het betreft, begrijpen er vaak weinig meer van maar voelen de consequenties het hardst
 • Tijd om terug te gaan naar de kern: duidelijk maken waarom, hoe en wat er te doen staat
 • Waarbij ook de ideeën en onzekerheden van mensen zijn meegenomen
 • Dit kan met Veranderen®
6. WAAROM WILLEN WE DIT?
 • De aanpak bestaat uit drie stappen die je samen doorloopt met de mensen die de vernieuwingen ook in de praktijk gaan doorvoeren
 • Je start met het ‘waarom-bord’. Dit maakt de inspirerende kern duidelijk. Kortom, de overwegingen om zaken anders te gaan doen en de doelstellingen die je ermee wilt bereiken
 • Met elkaar breng je dit in beeld en formuleer je het zodanig dat alle aanwezigen het begrijpen en omarmen. Hiermee is de belang- rijkste stap naar succes gezet6. WAAROM WILLEN WE DIT?
7. HOE PAKKEN WE HET AAN?
 • Zodra de deelnemers overtuigd zijn van het belang en eens over de doelstellingen, is het tijd om te bepalen HOE de verandering vorm te geven
 • Waarmee moet rekening worden gehouden, wat moeten we behouden en wat moeten we verbeteren?
 • In deze stap worden cultuur-beelden, kernwaarden, structuur en gedragselementen behandeld
 • Er ontstaat een kernachtige blauwdruk van de verandering
8. OH, MAAR DAN DOEN WE HET ZO
 • Plannen veranderen niets. Uiteindelijk moeten mensen ander gedrag gaan vertonen om als team te verbeteren
 • Nadat we weten waarom verandering nodig is en we hebben de contouren hoe dat te doen, is het tijd om dit te vertalen naar activiteiten. Dit doen we in stap 3
 • Welk leiderschap is nodig, hoeveel tijd en budget is beschikbaar, welke acties voeren we uit en hoe wordt er gecommuniceerd?
 • Je krijgt een actieplan op 1 overzichtelijk bord

Volledig gefaciliteerde teamsessies

Het is in principe eenvoudig: je selecteert de analyse die je wilt uitvoeren in onze advieswinkel en plaatst deze in de winkelwagen. Na ontvangst, kun je direct aan de slag.

Op het bord staat een QR-code die je toegang geeft tot een overzichtelijke instructievideo met achtergronden, aanpak en tips. Binnen een uur ben je klaar om met jouw team te starten.

De instructies staan ook kort beschreven onderaan het bord, zodat je tijdens de bijeenkomst je geheugen kunt opfrissen. Zo eenvoudig is het.

Van analyseren tot en met realiseren

Elk adviesbord wordt geleverd inclusief álle materialen. In een paar stappen inventariseer je het vraagstuk, beoordeel je de uitkomsten van jullie analyse en formuleer je oplossingsrichtingen. Om vervolgens ook met elkaar concrete verbeterafspraken vast te leggen. En dat allemaal binnen één dag. Daar is de aanpak op ontwikkeld.

De meegeleverde materialen zijn voldoende voor minimaal 2 sessies (max. 10 deelnemers) en stellen je in staat om een professionele analyse uit te voeren, de uitkomsten te interpreteren en verbeteracties uit te zetten. Wil je vaker een sessie doen? Materialen kunnen ook besteld worden op onze website.

In de materialendoos zitten ook allerlei extra’s zoals stiften, een bordstandaard (behalve bij de mat), ta-da actieviltjes en het boek ‘Create Your Own Success’. Alles om direct aan de slag te gaan.

Videohandleiding: binnen een uur aan de slag

Het mooie van deze aanpak is dat al het denkwerk en de voorbereiding al voor je gedaan is. Je kunt direct aan de slag met een volledig gefaciliteerde teamsessie die efficiënt en professioneel is.

Zodra je het adviesbord aanschaft, krijg je direct toegang tot de uitgebreide digitale videohandleiding. Na scannen van de QR-code op het bord, wordt je stap voor stap meegenomen in de toepassingsmogelijkheden en het gebruik van de methodiek.

Voor de volledigheid staan de instructies ook beknopt en duidelijk onderaan het adviesbord. Op het bord staat ook een uitleg over de interpretatie van de resultaten. Zo kunnen alle deelnemers tijdens de bijeenkomst het geheugen opfrissen en boekt iedereen resultaat!

Ervaren adviseur altijd stand-by

Mocht je toch wat extra hulp nodig hebben, dan staan onze ervaren adviseurs voor je klaar. Je geeft dit eenvoudig bij ons aan en wij zorgen voor ondersteuning op maat.

En dat kost je niets extra. Hoe dat kan? Jouw vraag is belangrijke input voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. Een win-win situatie dus. Er is echter één voorwaarde: het streven is dat we tijdens de ondersteuning altijd iemand intern opleiden, zodat deze volledig is toegerust voor een vervolgsessie

Een eigen adviesbord? Geen probleem

Het bord is verkrijgbaar in verschillende materialen en in verschillende maten. De keuze hangt af van het doel dat je wilt bereiken en de impact die je wilt maken. Wil je het allemaal nog persoonlijker maken? Dan bieden we je de mogelijkheid om het bord te customizen met een eigen logo of zelfs een volledig eigen gameplay.

Meer weten over bordversies, combinaties en toepassing? Lees hier verder.

Meer dan 20 jaar expertise

Waarbij alles is gericht op het toepasbaar maken van de beste inzichten op het gebied van organisatiewetenschap, leren en implementeren.

Gun jezelf de verbetering

Beter en tegen normale investeringen. Overtuig jezelf; vele vernieuwers in de commerciële en maatschappelijke sector gingen je voor.

veranderen, gericht veranderen met draagvlak van de medewerkers
VERANDERBORD – maak een gedragen visueel veranderplan
Vanaf:  1.090,24 (ex. BTW) Selecteer opties
Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.