MARKTSTRATEGIE – leg marktkansen bloot en zie direct hoe je ze verzilvert

Vanaf:  527,26 (ex. BTW)

Marktstrategie maakt het makkelijker om:

 • De Strategische Koers snel te Evalueren
 • Helder Zicht te krijgen op Marktpositionering en Onderscheidend Vermogen
 • Te komen tot Beter Onderbouwde Strategische Besluitvorming
 • Snel en Regelmatig Analyses en Evaluaties uit te voeren

 • Elke aankoop groen: gegarandeerd recyclebaar
 • Duurzaam: eenmalige investering en langdurig gebruik
 • Toch verkeerd besteld, ruil gratis om
 • Voor members gratis ondersteuning op locatie

Uitgebreide productbeschrijving

Marktstrategie® is de beste methode om werkelijke kansen in de markt te ontdekken, waardoor je strategisch kunt groeien en budgetten optimaal inzetten. Als je twijfelt over de benadering van de markt en waar je je echt op moet richten, of je bent gewoon op zoek naar een SWOT-analyse gecombineerd met een interpretatiematrix, dan biedt dit adviesbord een uitkomst. De aanpak maakt het mogelijk om de focus van de organisatie te bepalen en je concurrentiepositie te verbeteren.

Deze aanpak is essentieel voor elke organisatie die omzet, prestaties of winstgevendheid ziet dalen of stagneren. Maar nog beter voert elk DT en MT een dergelijke analyse periodiek uit om te voorkomen dat ze in een dergelijk scenario terecht komen.

MARKTSTRATEGIE® IS IDEAAL VOOR:

 1. Evaluatie Strategische Koers
 • Een ideale en snelle manier om de strategische koers van de organisatie te evalueren.
 • Met de krachtige SWOT-analyse en confrontatiematrix krijg je gerichte inzichten over de huidige strategie en concurrentiepositie.
 1. Positionering en Onderscheidend Vermogen
 • Bepaal de perfecte positionering van de organisatie of het merk in de markt.
 • Ontdek welke kwaliteiten onderscheidend zijn en hoe deze zich verhouden tot externe ontwikkelingen.
 1. Betere Strategische Besluitvorming
 • Stroomlijn strategische discussies en vergroot het inzicht in markt en organisatie.
 • Direct zicht op kansen en bedreigingen waardoor weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen.
 1. Periodieke Analyse ter Voorkoming van Neergang
 • Aanbevolen voor periodieke analyses, met name wanneer omzet, prestaties of winstgevendheid dreigen te dalen of te stagneren.
 • Helpt om proactief voor te bereiden op veranderingen in de markt en potentiële bedreigingen af te wenden.

Verbeter de marktpositionering met de innovatieve swot analyse

Het is moeilijk om het volledige marketingpotentieel te benutten als je niet weet wat het marktdoel is of hoe je jullie organisatie of merk op de juiste manier kunt positioneren ten opzichte van de concurrentie.

Weet jij hoe de organisatie presteert en zich onderscheidt van andere marktspelers? Ben je voorbereid op veranderingen in de markt? Deze aanpak helpt je in twee stappen de perfecte positionering te vinden en gerichte beslissingen te nemen.

Marktstrategie is een methodologie die alle relevante informatie over organisatie en markt met elkaar verbindt. Zo krijg je gerichte inzichten over de kansen en bedreigingen in de markt, zie je snel hoe je de organisatie of het merk kunt positioneren en kan het team zonder tijdverlies alle belangrijke discussies voeren. Stop met gissen en laat je niet verrassen door potentiële bedreigingen of marktveranderingen: gebruik de kracht en kennis van marktstrategie.

Je ontvangt:

 • het adviesbord van jouw keuze, klaar voor gebruik
 • onze speciale flexnotes® in 4 kleuren die je helpen om de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes te inventariseren
 • rode, gele en groene scoringscoins om in de confrontatiematrix direct te zien waar jullie strategische focus naar uit moet gaan
 • en natuurlijk altijd een organisatieadviseur stand-by

Neem beter geïnformeerde beslissingen

De ideale en snelle manier om de strategische koers te evalueren en de concurrentiepositie tegen het licht te houden.

 • Krachtige SWOT-analyse die ook een diepgaande analyse biedt van de interne organisatie en de markt

 • Krijg antwoorden op de vraag “Wat moeten we zijn? Waar liggen onze beste groeimogelijkheden?”

 • Breng het concurrentielandschap in kaart om beter geïnformeerde beslissingen te nemen

 • Onderzoek de kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten om een unieke en krachtige marktstrategie te formuleren

 • Blijf op de hoogte van trends in de branche, zodat je de concurrentie altijd een stap voor blijft

 • Gebruik dit krachtige middel om weloverwogen positioneringsbeslissingen te nemen

 • Stroomlijn strategische discussies en vergroot inzicht en unanimiteit binnen het team.

Ontdek welke van jullie kwaliteiten onderscheidend zijn in de markt

De methode is vooral ontwikkeld voor strategen, beleidsadviseurs, directies en externe organisatieadviseurs die op basis van bewezen theorieën en inzichten positioneringsbesluiten willen nemen.

Marktstrategie behoort tot de nieuwe generatie adviesmethodieken. Het is een verbeterde versie van de SWOT analyse en met de aanvullende confrontatiematrix breng je jullie strategische marktpositionering professioneel in beeld. Sterktes en ontwikkelpunten van jullie organisatie worden in beeld gebracht. Om ze vervolgens te koppelen aan de kansen en bedreigingen in de externe omgeving.

Stapsgewijs breng je interne kwaliteiten en externe ontwikkelingen met elkaar in verband. Op een manier die in staat stelt om er gerichte beslissingen op te baseren. En dat samen met de deelnemers. Hierdoor krijg je een vollediger beeld van de werkelijke situatie. Daarna wordt aan de hand van een scoringsaanpak in de confrontatiematrix inzichtelijk hoe de aansluiting is van jullie organisatiekwaliteiten met de marktbehoeften. Op basis van de uitkomsten neem je gerichte positioneringsbeslissingen.

Grijp de marktkansen

De stappen om een volledige organisatie- en marktanalyse uit te voeren en te vertalen naar strategische acties

Stap 1: voorbereiden en inventariseren
1. Voorbereiding
 • Bepaal welk veranderproject je wilt analyseren
 • Stel één of meerdere teams samen van maximaal 10 deelnemers per team
 • Zorg ervoor dat de deelnemers uit diverse lagen (hiërarchisch) en afdelingen (functies) van de organisatie komen. Diversiteit aan inzichten maakt het resultaat beter
 • Laat alle deelnemers de video-handleiding doornemen
2. Benodigdheden
 • Stel één ‘spelleider’ aan. Deze coördineert de gameplay
 • De tekst onder op het bord kan als geheugensteun dienen voor spel en interpretatie
 • Plaats het adviesbord zodanig dat het klaar is voor gebruik
 • Leg alle materialen klaar en op gebruiksvolgorde
 • Regel een ruimte waar deelnemers ongestoord kunnen werken en genoeg ruimte is
 • Verwijder stoelen, staand werken leidt tot meer interactie
3. STERKTEN & ZWAKTEN ANALYSE
 • Iedere deelnemer start individueel met de inventarisatie van de onderscheidende kwaliteiten van de organisatie maar ook met jullie aandachtspunten
 • Plak de inventarisaties op het bord
 • Elke deelnemer licht zijn/haar sterkten en zwakten toe aan de andere deelnemers
 • Cluster waar mogelijk
4. KANSEN & BEDREIGINGEN ANALYSE
 • Iedere deelnemer brengt vervolgens in kaart welke marktontwikkelingen gunstig zijn voor de organisatie. En ook wat nu of in de nabije toekomst nadelig kan uitpakken
 • Plak de inventarisaties op het bord
 • Elke deelnemer licht zijn/haar kansen en bedreigingen toe aan de andere deelnemers
 • Cluster waar mogelijk
 • Je beschikt nu over een uitvoerig overzicht van interne en externe ontwikkelingen
Stap 2: confronteren, scoren en richten
5. DE CONFRONTATIE
 • Nu interne sterkten en zwakten alsook externe kansen en bedreigingen in beeld zijn, worden ze in de volgende stap met elkaar in verband gebracht: de confrontatie
 • Elke sterkte en zwakte wordt 1 voor 1 afgezet tegen een kans of bedreiging
 • Met de deelnemers wordt besproken en bepaald in welke mate de confrontatie een positieve of negatieve invloed heeft op elkaar
6. SCORING
 • Deze positieve of negatieve invloed maakt je kenbaar door een gekleurde scoringscoin
 • Plak de eerste sterkte op het rode vak in de scoringsmatrix
 • Doe dit ook met de eerste kans
 • Bespreek nu met de deelnemers in welke mate deze sterkte jullie in staat
 • stelt om deze kans te grijpen
 • Bij bedreigingen zou de vraag natuurlijk zijn: “hoe helpt de sterkte om de bedreiging af te wenden”
7. MARKTKANSEN IN BEELD
 • Het antwoord op deze vragen wordt aangegeven door scoringscoins
 • Groen= deze sterkte draagt bij om de kans te pakken. Geel= de sterkte heeft geen uitgesproken positieve of negatieve invloed. Rood= deze sterkte belemmert ons om de kans te verzilveren
 • Op deze manier loop je alle combinaties van interne en externe notities af
8. STRATEGISCHE BESLUITVORMING
 • Zo krijg je een volledig ingevulde confrontatiematrix met groene, gele en rode scoringscoins
 • Het overzicht geeft waardevolle strategische informatie
 • Zo bieden (in het voorbeeld) sterkten 1 & 2 mogelijkheden om kansen 1&2 te grijpen en om bedreiging 1 af te wenden
 • Maar zwakte 3 kan ons flink belemmeren om kansen 1&2 te pakken en bedreigingen 1&2 af te wenden. Actie dus!

Volledig gefaciliteerde teamsessies

Het is in principe eenvoudig: je selecteert de analyse die je wilt uitvoeren in onze advieswinkel en plaatst deze in de winkelwagen. Na ontvangst, kun je direct aan de slag.

Op het bord staat een QR-code die je toegang geeft tot een overzichtelijke instructievideo met achtergronden, aanpak en tips. Binnen een uur ben je klaar om met jouw team te starten.

De instructies staan ook kort beschreven onderaan het bord, zodat je tijdens de bijeenkomst je geheugen kunt opfrissen. Zo eenvoudig is het.

Van analyseren tot en met realiseren

Elk adviesbord wordt geleverd inclusief álle materialen. In een paar stappen inventariseer je het vraagstuk, beoordeel je de uitkomsten van jullie analyse en formuleer je oplossingsrichtingen. Om vervolgens ook met elkaar concrete verbeterafspraken vast te leggen. En dat allemaal binnen één dag. Daar is de aanpak op ontwikkeld.

De meegeleverde materialen zijn voldoende voor minimaal 2 sessies (max. 10 deelnemers) en stellen je in staat om een professionele analyse uit te voeren, de uitkomsten te interpreteren en verbeteracties uit te zetten. Wil je vaker een sessie doen? Materialen kunnen ook besteld worden op onze website.

In de materialendoos zitten ook allerlei extra’s zoals stiften, een bordstandaard (behalve bij de mat), ta-da actieviltjes en het boek ‘Create Your Own Success’. Alles om direct aan de slag te gaan.

Videohandleiding: binnen een uur aan de slag

Het mooie van deze aanpak is dat al het denkwerk en de voorbereiding al voor je gedaan is. Je kunt direct aan de slag met een volledig gefaciliteerde teamsessie die efficiënt en professioneel is.

Zodra je het adviesbord aanschaft, krijg je direct toegang tot de uitgebreide digitale videohandleiding. Na scannen van de QR-code op het bord, wordt je stap voor stap meegenomen in de toepassingsmogelijkheden en het gebruik van de methodiek.

Voor de volledigheid staan de instructies ook beknopt en duidelijk onderaan het adviesbord. Op het bord staat ook een uitleg over de interpretatie van de resultaten. Zo kunnen alle deelnemers tijdens de bijeenkomst het geheugen opfrissen en boekt iedereen resultaat!

Ervaren adviseur altijd stand-by

Mocht je toch wat extra hulp nodig hebben, dan staan onze ervaren adviseurs voor je klaar. Je geeft dit eenvoudig bij ons aan en wij zorgen voor ondersteuning op maat.

En dat kost je niets extra. Hoe dat kan? Jouw vraag is belangrijke input voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. Een win-win situatie dus. Er is echter één voorwaarde: het streven is dat we tijdens de ondersteuning altijd iemand intern opleiden, zodat deze volledig is toegerust voor een vervolgsessie

Een eigen adviesbord? Geen probleem

Het bord is verkrijgbaar in verschillende materialen en in verschillende maten. De keuze hangt af van het doel dat je wilt bereiken en de impact die je wilt maken. Wil je het allemaal nog persoonlijker maken? Dan bieden we je de mogelijkheid om het bord te customizen met een eigen logo of zelfs een volledig eigen gameplay.

Meer weten over bordversies, combinaties en toepassing? Lees hier verder.

Meer dan 20 jaar expertise

Waarbij alles is gericht op het toepasbaar maken van de beste inzichten op het gebied van organisatiewetenschap, leren en implementeren.

Gun jezelf de verbetering

Beter en tegen normale investeringen. Overtuig jezelf; vele vernieuwers in de commerciële en maatschappelijke sector gingen je voor.

swot-analyse
MARKTSTRATEGIE – leg marktkansen bloot en zie direct hoe je ze verzilvert
Vanaf:  527,26 (ex. BTW) Selecteer opties
Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.