GROEIGRID – HRM écht afstemmen op de organisatiedoelstellingen

Vanaf:  541,21 (ex. BTW)

Groeigrid is de meest innovatieve manier om:

 • Organisatiedoelen, Talenten en Functies Strategisch te Matchen
 • HR Beleid Beter te Voorspellen en Op te Stellen
 • Medewerkersontwikkeling Continu te Monitoren en Begeleiden
 • Te Werken aan Leiderschapsontwikkeling en Individuele Ontwikkelplannen

 • Elke aankoop groen: gegarandeerd recyclebaar
 • Duurzaam: eenmalige investering en langdurig gebruik
 • Toch verkeerd besteld, ruil gratis om
 • Voor members gratis ondersteuning op locatie

Uitgebreide productbeschrijving

Groeigrid® geeft in één oogopslag inzicht in de groeimogelijkheden en potentie van medewerkers. Als je op zoek bent naar een manier om de afstemming tussen medewerkerskwaliteiten en organisatiedoelen écht duidelijk te maken, dan biedt deze unieke aanpak je die mogelijkheid.

Ontwikkeld voor HR-managers, managementteams en werving- en selectiebureaus om wervingsbehoeften, ontwikkelingspotentieel en de aansluiting van HR-kapitaal op organisatiedoelen te beoordelen.

GROEIGRID® IS IDEAAL VOOR:

 1. Strategische Matching van Talenten en Functies
 • Vertaalt organisatiebehoeften en het beschikbare medewerkerpotentieel naar één meetlat: beheersingsniveaus (gewenst en beschikbaar).
 • Stelt organisaties in staat om talenten van medewerkers en functies strategisch op elkaar af te stemmen, beter dan traditionele HR-beleidsvorming.
 1. Beter Voorspellen en Plannen HR Beleid
 • Maakt strategische personeelsplanning mogelijk door te kijken naar beheersingsniveaus in plaats van alleen naar functietaken en competenties.
 • Hierdoor krijgen organisaties direct zicht op huidige en toekomstige behoeften en potentie, en kunnen beter anticiperen en inspelen op wervings- en ontwikkelbehoeften.
 1. Continue Monitoring en Begeleiding van Medewerkersontwikkeling
 • Stelt organisaties in staat om de ontwikkeling van medewerkers continu te monitoren.
 • Geeft inzicht in het huidige werk- en denkniveau van medewerkers en identificeert gebieden waar ontwikkeling mogelijk is.
 • Maakt frequente HR-analyses en verbeteringen mogelijk.
 1. Leiderschapsontwikkeling en Individuele Ontwikkelplannen
 • Niet alleen geschikt voor strategische personeelsplanning, maar ook voor leiderschapsontwikkeling.
 • Waardevol voor HR-professionals en leidinggevenden die willen weten waar potentieel schuilgaat en hoe dit te ontwikkelen voor zowel korte als lange termijn.

HRM op het hoogste strategische niveau

Elke strategische doelstelling vereist verschillende niveaus én verdeling van probleemoplossend vermogen binnen de organisatie. Ontwikkeling van nieuwe medicijnen vereist bijvoorbeeld andere talenten en medewerkers dan het verkopen ervan. Om als organisatie succesvol te zijn, is het daarom van groot belang om te weten welke potentie het huidige personeel werkelijk heeft op de korte en langere termijn. Zo weet je ook welke talenten je moet aantrekken en hoe je deze kunt verdelen en ontwikkelen.

Organisaties doen er dan ook alles aan om taken en personeel optimaal te matchen. Maar hoe hard ze ook proberen, de kans is groot dat ze altijd een beetje achter lopen. Een klassiek HR-beleid dat focust op functies en functietaken kan namelijk niet voldoen aan de wendbaarheid en langetermijnprestaties die vereist zijn in de huidige dynamische markten.

Dat is exact wat je met deze aanpak wel kunt doen. Met Groeigrid haal je giswerk uit HR. Je rangschikt alle medewerkers in de organisatie op twee assen. Je bepaalt het huidige werk- en denkniveau en stelt vast welke talenten ontwikkeld kunnen worden. Het huidige en toekomstige beheersingsniveau noemen we dat. En dat niet alleen binnen de functiekolom maar organisatie breed. Op deze manier krijg je een visueel overzicht van de vaardigheden die momenteel beschikbaar zijn en hoe ze verdeeld zijn in de organisatie. Maar ook wat het toekomstige potentieel is. Functie-onafhankelijk. Op basis van deze inzichten kunnen betere organisatorische en HR-gerelateerde beslissingen worden genomen voor de korte en langere termijn.

Je ontvangt:

 • het adviesbord van jouw keuze, klaar voor gebruik
 • inventarisatielijsten waarmee je talent en prestaties eenvoudig scoort en direct de beheersingsniveaus bepaalt
 • interpretatielijsten waarmee je inzicht krijgt hoe goed jullie HR-beleid aansluit bij de organisatiedoelstellingen
 • onze speciale zelfklevende avatar flexnotes® die je per individu inzicht geven in de groeipotentie en bijdrage aan het geheel
 • en natuurlijk altijd een organisatieadviseur stand-by

Van functietaken naar beheersingsniveaus

Met Groeigrid maak je een krachtige visualisatie van de actuele kwaliteiten en groeipotentie van alle medewerkers en koppel deze aan de strategische capaciteitbehoefte op de korte en langere termijn. Door  organisatiebehoeften en het beschikbare medewerkerpotentieel te vertalen naar noodzakelijke en beschikbare beheersingsniveaus, kun je op een meer strategische manier talenten van medewerkers en functies met elkaar matchen.

Strategisch analyseren en visualiseren levert direct voordeel op.

 • Nooit meer zorgen over de effecten van de HR-beslissingen
 • Ontdek eenvoudig talenten én krijg een visueel overzicht van het huidige werk- en denkniveau van alle medewerkers binnen de afdeling of organisatie
 • Zie in één oogopslag waar kwaliteiten het beste tot hun recht komen en hoe ze het beste te ontwikkelen
 • Voer de analyse eenvoudig enkele keren per jaar uit en blijf continu op de hoogte van de ontwikkeling van jullie medewerkers
 • Neem betere strategische (HR) besluiten voor de korte en langere termijn
 • Ontdek de witte vlekken in de bezetting die verhinderen om doelen te bereiken en zie direct wat te doen.

Met beheersingsniveaus wordt HR een échte business partner

Dit adviesbord is gemaakt voor HR professionals en lijnmanagers die écht willen weten waar potentieel in de organisatie schuil gaat en hoe deze voor de korte en lange termijn te ontwikkelen. Maar het is ook een krachtige tool om functie- en loonschalen te ontwikkelen, formatieplannen in lijn te brengen met de organisatiedoelstellingen of gewoon een vlootschouw te doen. Én natuurlijk om er ontwikkelplannen van individuele medewerkers op te baseren. Het is gebaseerd op bewezen inzichten en ook zeer interessant voor leiderschapsontwikkeling.

Groeigrid is gebaseerd op het nog vrij onbekende maar krachtige gedachtengoed achter ‘human business engineering’. Het is een innovatieve en zeer krachtige manier om (verborgen) talenten en formatiebehoeften snel aan elkaar te koppelen.

Deze strategische personeelsplanning kijkt niet naar de operationele inhoud van functietaken en competenties maar zet deze inhoud om naar beheersingsniveaus. Je krijgt antwoord op de vraag: welk werk- en denkniveau is vereist om de functie op een professioneel volwassen niveau te vervullen?

Door het beheersingsniveau te vergelijken met het probleemoplossend vermogen van functionarissen in de organisatie wordt meer zichtbaar. Je ziet hoe vakvolwassen een functionaris zijn/haar rol momenteel uitoefent. Maar ook waar talenten schuil gaan.

De methode heeft één groot voordeel: door niet naar de inhoud van functietaken te kijken maar naar het beheersingsniveau dat de taken vereisen, is het mogelijk om beter te zien of er elders in de organisatie medewerkers zijn die zich naar andere functies zouden kunnen ontwikkelen. Het gaat tenslotte om het vereiste werk- en denkniveau. Potentie en flexibiliteit voor de organisatie worden op deze manier groter. En voor medewerkers ontstaan er doorgroeimogelijkheden die anders buiten beeld zouden blijven.

Kortom, een revolutionaire manier om organisatie- en afdelingsdoelstellingen te koppelen aan het aanwezige medewerkerspotentieel in de organisatie.

Talent stroomlijnen

De stappen om jullie potentieel te optimaliseren

STAP 1: VOORBEREIDEN EN NIVEAU INVENTARISATIE
1. Voorbereiding
 • Bepaal welk veranderproject je wilt analyseren
 • Stel één of meerdere teams samen van maximaal 10 deelnemers per team
 • Zorg ervoor dat de deelnemers uit diverse lagen (hiërarchisch) en afdelingen (functies) van de organisatie komen. Diversiteit aan inzichten maakt het resultaat beter
 • Laat alle deelnemers de video-handleiding doornemen
2. Benodigdheden
 • Stel één ‘spelleider’ aan. Deze coördineert de gameplay
 • De tekst onder op het bord kan als geheugensteun dienen voor spel en interpretatie
 • Plaats het adviesbord zodanig dat het klaar is voor gebruik
  Leg alle materialen klaar en op gebruiksvolgorde
 • Regel een ruimte waar deelnemers ongestoord kunnen werken en genoeg ruimte is
 • Verwijder stoelen, staand werken leidt tot meer interactie
3. COMPLEXITEITSNIVEAUS IN BEELD
 • Dit betreft de functies. Schrijf alle namen van de functies die je wilt analyseren op de gele flexnotes
 • Doorloop de functievragenlijsten om het complexiteitsniveau per functie vast te stellen
 • Dit niveau geeft aan in welke mate werkzaamheden op operationeel, tactisch of strategisch van aard zijn
 • Schrijf het resultaat van de functie-vragenlijst in het witte gedeelte van de flexnote
 • Plak de flexnote op het bord op het juiste complexiteitsniveau
4. BEHEERSINGSNIVEAUS IN BEELD
 • Dit betreft de medewerkers. Schrijf de namen van de medewerkers op de avatars
 • Plak de avatar(s) in de kolom die correspondeert met het complexiteitsniveau van de functie die wordt uitgevoerd
 • Om vast te stellen of de medewerkers op dit niveau functioneren, of over meer talent beschikken, gebruik je de beheersingsniveau vragenlijsten
 • Het resultaat wordt weergegeven door het plaatsen van een talentpijl in de avatar
STAP 2: INTERPRETEREN, MATCHEN EN ONTWIKKELEN
5. Scores interpreteren
 • De talentpijlen geven het beheersingsniveau weer van de individuele medewerkers
 • Geen pijl: medewerker voldoet volledig aan het gewenste niveau
 • Pijl omhoog: medewerker beschikt over kwaliteiten boven de huidige functievereisten
 • Pijl omlaag: medewerker werkt onder de functievereisten
 • Pijl naar links: groeipotentie aanwezig naar een hoger niveau
 • Pijl naar rechts: beheersings-niveau neigt naar een lager niveau dan de functie vereist
6. Potentieel analyseren
 • Zijn alle individuele scores in kaart gebracht, dan kun je ook overgaan tot in beeld brengen van het beschikbare potentieel binnen de gehele afdeling of organisatie
 • Tel per beheersingsniveau (kolom) het aantal functionarissen dat onder, op of boven het functieniveau presteert of kan presteren
 • Deze optelling wordt op flexnotes geschreven en gevisualiseerd op het bord
7. INZET EN TALENTONTWIKKELING
 • Nu beschik je over drie interessante overzichten
 • Ten eerste per kolom een organisatiebreed overzicht van medewerkers die op een specifiek beheersingsniveau (kunnen) functioneren
 • Ten tweede per medewerker een detailoverzicht van huidige prestaties en onbenut talent
 • Ten derde per rij een overzicht van het beheersingsniveau en de talenten van de huidige functionarissen
8. MATCHEN TALENT EN FUNCTIES
 • Omdat je los komt van functies en functie-inhoud ontstaan er meer ontwikkel- en plaatsings-kansen
 • Je matcht op basis van beheersingsniveaus die vereist zijn om bepaalde complexiteit aan functietaken uit te voeren
 • Zo zie je sneller die assistent die eigenlijk al maanden onder haar niveau werkt, als potentiële adviseur op die afdeling waar men de vacatures maar niet vervuld krijgt

Volledig gefaciliteerde teamsessies

Het is in principe eenvoudig: je selecteert de analyse die je wilt uitvoeren in onze advieswinkel en plaatst deze in de winkelwagen. Na ontvangst, kun je direct aan de slag.

Op het bord staat een QR-code die je toegang geeft tot een overzichtelijke instructievideo met achtergronden, aanpak en tips. Binnen een uur ben je klaar om met jouw team te starten.

De instructies staan ook kort beschreven onderaan het bord, zodat je tijdens de bijeenkomst je geheugen kunt opfrissen. Zo eenvoudig is het.

Van analyseren tot en met realiseren

Elk adviesbord wordt geleverd inclusief álle materialen. In een paar stappen inventariseer je het vraagstuk, beoordeel je de uitkomsten van jullie analyse en formuleer je oplossingsrichtingen. Om vervolgens ook met elkaar concrete verbeterafspraken vast te leggen. En dat allemaal binnen één dag. Daar is de aanpak op ontwikkeld.

De meegeleverde materialen zijn voldoende voor minimaal 2 sessies (max. 10 deelnemers) en stellen je in staat om een professionele analyse uit te voeren, de uitkomsten te interpreteren en verbeteracties uit te zetten. Wil je vaker een sessie doen? Materialen kunnen ook besteld worden op onze website.

In de materialendoos zitten ook allerlei extra’s zoals stiften, een bordstandaard (behalve bij de mat), ta-da actieviltjes en het boek ‘Create Your Own Success’. Alles om direct aan de slag te gaan.

Videohandleiding: binnen een uur aan de slag

Het mooie van deze aanpak is dat al het denkwerk en de voorbereiding al voor je gedaan is. Je kunt direct aan de slag met een volledig gefaciliteerde teamsessie die efficiënt en professioneel is.

Zodra je het adviesbord aanschaft, krijg je direct toegang tot de uitgebreide digitale videohandleiding. Na scannen van de QR-code op het bord, wordt je stap voor stap meegenomen in de toepassingsmogelijkheden en het gebruik van de methodiek.

Voor de volledigheid staan de instructies ook beknopt en duidelijk onderaan het adviesbord. Op het bord staat ook een uitleg over de interpretatie van de resultaten. Zo kunnen alle deelnemers tijdens de bijeenkomst het geheugen opfrissen en boekt iedereen resultaat!

Ervaren adviseur altijd stand-by

Mocht je toch wat extra hulp nodig hebben, dan staan onze ervaren adviseurs voor je klaar. Je geeft dit eenvoudig bij ons aan en wij zorgen voor ondersteuning op maat.

En dat kost je niets extra. Hoe dat kan? Jouw vraag is belangrijke input voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. Een win-win situatie dus. Er is echter één voorwaarde: het streven is dat we tijdens de ondersteuning altijd iemand intern opleiden, zodat deze volledig is toegerust voor een vervolgsessie

Een eigen adviesbord? Geen probleem

Het bord is verkrijgbaar in verschillende materialen en in verschillende maten. De keuze hangt af van het doel dat je wilt bereiken en de impact die je wilt maken. Wil je het allemaal nog persoonlijker maken? Dan bieden we je de mogelijkheid om het bord te customizen met een eigen logo of zelfs een volledig eigen gameplay.

Meer weten over bordversies, combinaties en toepassing? Lees hier verder.

Meer dan 20 jaar expertise

Waarbij alles is gericht op het toepasbaar maken van de beste inzichten op het gebied van organisatiewetenschap, leren en implementeren.

Gun jezelf de verbetering

Beter en tegen normale investeringen. Overtuig jezelf; vele vernieuwers in de commerciële en maatschappelijke sector gingen je voor.

groeigrid verbindt mens en organisatie
GROEIGRID – HRM écht afstemmen op de organisatiedoelstellingen
Vanaf:  541,21 (ex. BTW) Selecteer opties
Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.