KWALITEIT GEDREVEN INNOVATIE

Jouw succes, onze passie

 

De dimensie van vooruitgang

Als doorgewinterde organisatieadviseurs met een verfrissende blik op een snel evoluerend organisatielandschap, herkennen wij de valkuilen van veelbelovende verbeteraanpakken.

Te vaak stranden ze door langdurige voorbereidingen of gebrek aan draagvlak tijdens de uitvoering. Dát kan anders, wisten we.

In samenwerking met vooraanstaande kennisinstituten hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld. Een aanpak die zorgt voor een vliegende start bij het oplossen van organisatievraagstukken.

Deze aanpak is nieuw en wellicht even spannend, maar vooral aanzienlijk beter. Ontdek ook de kracht ervan en ga mee op deze ontdekkingsreis naar een nieuwe dimensie in organisatieontwikkeling.

Wij zijn ervaren organisatieadviseurs met een frisse blik op het veranderende organisatielandschap. Daardoor herkennen wij de valkuilen van de gangbare verbeteraanpakken.  

Onze nieuwe aanpak, in samenwerking met kennisinstituten ontwikkeld, biedt een vliegende start bij het oplossen van organisatievraagstukken.  

Ontdek de kracht ervan en ga mee op deze ontdekkingsreis naar een nieuwe dimensie in organisatieontwikkeling.

Lees meer
oprichters Adviesborden.nl

Innovatief en evidence based

Adviesborden.nl is een innovatielab dat zich volledig inzet voor het verbeteren van aanpakken voor organisatieanalyse en -ontwikkeling. Wetenschap en praktijk worden samengebracht.

We zijn gericht op het toepasbaar maken van de beste inzichten op het gebied van organisatiekunde, leren en implementeren. 

Met benaderingen van de volgende generatie die sneller inzichten opleveren, meer grip op het verbeterproces geven en mensen motiveren om stappen voorwaarts te zetten. Inhoud en fun gecombineerd.

Onze focus gaat volledig uit naar het verbeteren van organisatieanalyse en -ontwikkeling door wetenschap en praktijk te combineren.  

We streven naar toepassing van de beste inzichten in organisatiekunde, leren en implementeren.

We bieden benaderingen van de volgende generatie die leiden tot meer grip op resultaten en verhoogde motivatie voor vooruitgang. 

Lees meer

Gun jezelf de verbetering

Heb je ook de ervaring dat jullie met de huidige plannen, projecten of verbeterinitiatieven niet bereiken wat je verwachtte?

Dan is het wellicht tijd om het roer om te gooien en het alternatief eens te bekijken.

Beter en tegen normale investeringen. Overtuig jezelf! Vele vernieuwers in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen gingen je voor.

Ervaar je dat jullie met de huidige plannen, projecten of verbeterinitiatieven niet de verwachte resultaten behaalt?  

Overweeg dan het roer om te gooien en het alternatief te bekijken. Beter resultaat tegen normale investeringen. Overtuig jezelf, velen gingen je voor. 

Lees meer

Lees hier meer

De dimensie van vooruitgang

Onze passie is onze missie

Wij zijn ervaren bedrijfskundigen en organisatiepsychologen met een bevlogen missie: betere aanpakken ontwikkelen voor het oplossen van organisatievraagstukken. We brengen complexe organisatieanalyses terug naar de kern en vertalen dit naar een visuele team gameplay.

Daarbij maken we de krachtigste inzichten uit de wetenschap en praktijk toegankelijk en toepasbaar op het gebied van HR, organisatiekunde en verandermanagement. Tevens voegen we inzichten uit de toegepaste psychologie toe, met als doel mensen aan te zetten tot samenwerking en oplossingsgericht handelen.

Onze internationale loopbaan in business consultancy leerde ons dat traditionele adviesvormen niet altijd leiden tot de beste resultaten voor klanten. Het factureren op urenbasis benadrukt tenslotte productie boven kwaliteit en ontwikkeling.

Het roer om

Om die reden hebben wij het roer omgegooid en richten ons alleen nog maar op kwaliteit. Want wie kwaliteit levert, groeit vanzelf. Als innovatielab hebben we ons toegelegd op het vereenvoudigen van evidence based aanpakken die resulteren in meer meetbaar klantresultaat.

Onze Adviesborden vormen hierbij de sleutel. Ze zijn ontworpen om organisatievraagstukken professioneel en snel te doorgronden.

oprichters Adviesborden.nl

Oprichters Adviesborden.nl

Rik van Brederode BSc
Erik Schijvens MSc MBA

Focus op de kern en activeren teams

De sleutel tot succes? De oplossingen voor vraagstukken liggen meestal binnen de organisatie. Door interne kennis en expertise te mobiliseren met krachtige zelfwerkvormen, inspireren we teams om met enthousiasme vraagstukken te doorgronden en problemen op te lossen.

Dit resulteert in een snellere overgang van de analyse- en planfase naar de uitvoering. Het gevolg: continue verbetering op de werkvloer met breder draagvlak dan externe adviseurs ooit kunnen bieden.

Kortom, onze aanpak draait om blootleggen van de kern van het vraagstuk en het creëren van breed draagvlak voor verbeteracties daar waar het werk wordt uitgevoerd. En dat tegen redelijke investeringen.

Jouw succes is ons verdienmodel

Wat jij ermee bereikt? Nou, je krijgt een innovatieve aanpak die oplossingsvermogen van teams activeert en de nadruk legt op visualisatie van problematieken. Een aanpak gericht het behalen van meer resultaat door de beste inhoudelijke kennis te combineren met inzichten over gedragsverandering.

Je zult zien dat teams doelgerichter en leuker samenwerken waardoor ze gemotiveerder zijn om met continu verbeteren bezig te zijn in de praktijk.

We staan elke dag op met de drive om onze expertise in te zetten om uitkomsten naar een hoger niveau te tillen en kwaliteit los te koppelen van het verdienmodel. Onze members ondersteunen we gratis want jouw vraag zien we als onze Research & Development. Met de inzichten die we met jouw vragen opdoen, kunnen we onze aanpakken nóg beter maken.

Voor ons is het dus persoonlijk: we willen niet alleen een verschil maken op inhoud, maar vooral voor jou, onze klant.

Lees hier meer

Innovatief en evidence based

Onze inzichten, jouw voorsprong

Langdurig onderzoek bevestigt wat de praktijk allang suggereert: organisatieontwikkeling en -verandering draait om mensen. Het zijn de mensen binnen de organisatie die de verandering dragen, zich aanpassen en het verschil maken.

Traditionele benaderingen focussen vaak op structuren en processen, maar de sleutel tot succes ligt bij de betrokkenen. Gemotiveerde medewerkers geven kwaliteit aan werkprocessen en zijn de drijvende kracht achter de snelle en doeltreffende implementatie van nieuwe oplossingen.

Een volgende generatie benaderingen

Ondersteund door deze talrijke onderzoeken, zoals de sociale leertheorie van Bandura en bedrijfskundige modellen, zoals de behoefte-motivatie-capaciteitstheorie van Vroom, evolueren we naar de volgende generatie benaderingen.

Deze benaderingen integreren de beste inzichten uit organisatiewetenschap, leren en implementeren en leggen bovenal de focus op daadwerkelijke probleemoplossing en implementatie door teams zelf. Het stimuleren van eigen oplossend vermogen voor betere en meer permanente verankering van verbeteringen in de praktijk.

Vaak is fysiek beter

Onze aanpak gaat verder dan theoretische modellen. Het gaat om het activeren van het oplossend vermogen van teamleden. Hen helpen om sneller en effectiever resultaten te behalen. Het enthousiasmeren van medewerkers en het stimuleren van eigenaarschap voor verbeteringen op de werkplek staat hierbij centraal.

Fysieke interactie blijkt hierbij cruciaal volgens wetenschappelijke bevindingen. Groepscohesie en non-verbale communicatie zijn voor 70/80% bepalend voor het succes van verbeterinitiatieven. Daarom geloven wij sterk in de kracht van fysieke bijeenkomsten, waarbij persoonlijke interactie en samenwerking leiden tot betere besluitvorming en toewijding bij implementatie.

Adviesborden.nl integreert deze inzichten in al haar methodieken, zodat jij een voorsprong hebt in het succesvol aanpakken van organisatievraagstukken.

Lees hier meer

Gun jezelf de verbetering

Voel je ook dat het anders kan?

Als jij ook constateert dat je met de huidige aanpakken, trainingen of adviezen toch een beetje vast zit, bijvoorbeeld omdat je steeds weer terugval in oud gedrag ziet bij medewerkers, dan is het misschien tijd om een andere aanpak te proberen. En hierin sta je niet alleen.

Stap eens uit je comfort zone

Wellicht even spannend, maar met nieuwe aanpakken kun je verandering en continu verbeteren makkelijker integreren in het dagelijkse werk.

Met onze methodieken maak je analyse en oplossing van organisatievraagstukken laagdrempelig en inzichtelijk. Zo wordt iedereen in staat gesteld om professionele resultaten te boeken met meer plezier.

Ons motto is niet voor niets “creëer jouw eigen succes!”

…en laat je verrassen

Laat je ook verrassen door de verbluffende effecten van nieuwe ontwikkelingen in organisatieontwikkeling en start jouw projecten eens met vernieuwende oplossing van Adviesborden.nl

Wij werken samen met gerenommeerde kennisinstituten, zoals de VU Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Neem de stap en ervaar de voordelen zelf! Wij wensen je veel succes en plezier bij het verder ontwikkelen van de organisatie samen met je team.