Goede intenties, dé grootste valkuil voor succesvolle implementaties

Doelen stellen, plannen maken en trainen op het verbeteren van vaardigheden zijn essentiële stappen in het bereiken van succes in elke organisatie. Deze activiteiten geven richting, structuur en een gevoel van vooruitgang. Maar laten we eerlijk zijn, ze zijn slechts het begin. Ze leiden vooral tot gedragsintenties: de wil en het vermogen om iets te doen. Het echte succes wordt pas bereikt wanneer deze intenties daadwerkelijk worden omgezet in uitvoerend gedrag. Hoe kunnen we dit bereiken? Het antwoord ligt in een cruciale factor: fysieke samenwerking binnen teams om ook eventuele twijfels te overwinnen.

De weg van goede intenties naar werkelijk gedrag zit vol hobbels

Durf is de magische sleutel

Begrijpen van de plannen, de wil om ermee aan de slag te gaan en het vermogen om invulling te kunnen geven aan de vereisten, vormen de eerste stappen naar succesvolle implementatie. Als we alle verandertheorieën bekijken dan komen er een paar kernelementen naar boven. Eén daarvan is de samenhang tussen intentie en actie. Dat bewustzijn (begrijpen), bereidheid (willen) en vermogen (kunnen) belangrijk zijn, maar alleen leiden tot gedragsintenties. Intenties zijn op zichzelf niet voldoende om een succesvolle verandering te bewerkstelligen.

Waarom stranden zoveel goede initiatieven in het zand van het voorgenomen gedrag? Onderzoekers wijzen op de cruciale rol van durf. Tot actie overgaan, vereist het overwinnen van angsten, het weerstaan van sociale druk en het opzijzetten van boosheid bijvoorbeeld. Alleen dan kunnen intenties daadwerkelijk worden omgezet in actie.

De kracht van fysieke samenwerking

Fysieke samenkomst van teams is essentieel om durf aan te jagen en gedragsintenties succesvol om te zetten naar werkelijk gedrag. Het is de magische sleutel die de deur opent naar tastbare resultaten.

Tijdens fysieke bijeenkomsten hebben teamleden de mogelijkheid om plannen te bespreken, aanpakken te toetsen en valkuilen te benoemen. In deze interactieve omgeving kunnen ideeën worden uitgewisseld, twijfels worden weggenomen en gezamenlijke oplossingen worden gevonden. Dit stimuleert effectief communiceren, (persoonlijke) obstakels overwinnen en gezamenlijke beslissingen nemen. De terughoudendheid om tot actie te komen wordt op deze manier drastisch verminderd.

Fysieke samenwerking moedigt ook de ontwikkeling van eensgezinde acties aan. Door gezamenlijk beslissingen te nemen, kunnen teamleden een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid creëren. Iedereen is betrokken bij het proces en voelt zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de afgesproken acties. Dit vergroot de betrokkenheid en motivatie van elk individu, wat de kans op succes aanzienlijk vergroot.

Positief domino-effect

Het kan betekenen dat je uit je comfortzone moet stappen en angsten moet overwinnen. Maar juist in die confrontatie met je angsten schuilt de mogelijkheid om te groeien, zowel op individueel als op teamniveau.

Wanneer teams fysiek samenwerken, ontstaat er een positief domino-effect. Het begint met het omzetten van intenties in eerste acties. Dit leidt tot kleine successen, die op hun beurt het vertrouwen en de motivatie van het team vergroten. Het team begint gezamenlijk te groeien en boekt steeds meer concrete resultaten.

Open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid

Laten we daarom een gerichte stap zetten naar succesvolle implementaties. Kom fysiek samen met je team, creëer een omgeving waarin open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan.

Goede intenties zijn belangrijk, maar ze zijn niet genoeg om succesvolle implementaties te realiseren. Het vereist durf om intenties om te zetten in actie. Fysieke samenwerking binnen teams speelt hierbij een essentiële rol. Tijdens bijeenkomsten kunnen plannen worden besproken, obstakels worden overwonnen en gezamenlijke acties worden geformuleerd. Dit creëert een positief domino-effect waarbij kleine successen leiden tot grotere resultaten. Dus, laat de goede intenties niet stranden. Zet de stap naar verandering en zie hoe fysieke samenwerking intenties transformeert in concrete en succesvolle acties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.