Getting things done: de ta-da! lijst

Lekker, we mogen inmiddels weer genieten van het normale normaal! Dat betekent ook dat op kantoor samenkomen weer kan. Gelukkig maar. Want we zijn sociale dieren die samen meer voor elkaar krijgen dan alleen achter onze computer aan de keukentafel.

We weten allemaal dat niet alleen de inhoudelijke informatie die we tijdens zoom-meetings uitwisselen belangrijk is voor het succes. De klik, fysieke interactie en non-verbale communicatie tussen mensen zijn minstens even belangrijk voor continuïteit en resultaat van een project.

Big 3: de weg naar succes

Om veranderingen of verbeteringen door te voeren binnen organisaties, is het belangrijk om de personen waarop de verandering betrekking heeft te motiveren om wijzigingen aan te brengen in hun dagelijkse praktijk. Wil je hen betrokken krijgen bij de verandering, dan moeten zij dus worden betrokken bij de totstandkoming van de veranderdoelen en acties.

Over hoe dat te doen, zijn vele onderzoeken uitgevoerd en wetenschappelijke publicaties geschreven. Echter, kijk je dieper dan valt in al deze documenten een rode draad te ontdekken. Veranderexperts hebben voor deze rode draad een naam: the big 3. Het betreft de drie belangrijkste zaken waaraan je aandacht moet geven als je betere uitkomsten nastreeft én betrokkenheid bij personen voor een veranderopgave wilt stimuleren.

1 | NUT

Als eerste is het belangrijk dat mensen het NUT van een wijziging begrijpen en onderstrepen. Doelen waar we het nut niet van inzien, zullen we niet nastreven. Om die reden betrekken wij met onze methodieken mensen bij de analyse van organisatievraagstukken.

2 | GRip

De tweede interventie draait om GRIP. Niet alleen jij, maar ook andere mensen, willen graag regie voeren over de acties die ze uitvoeren. Hierdoor ontstaat het gevoel zelf richting te geven aan de uitkomsten en de eigen ontwikkeling.  Door mensen na de analyse van organisatievraagstukken ook mee te laten denken over de te nemen verbeterstappen, worden oplossingen van hen. Hierdoor wordt de ervaring van grip groter. En daarmee ook de kans dat de acties worden uitgevoerd.

3 | Waardering

En dan is daar als derde WAARDERING. Er wordt wel eens gezegd: “alles wat je aandacht geeft, groeit”. Dit geldt ook voor positief en negatief gedrag in verandersituaties. Om mensen te stimuleren hun verbeteracties blijvend invulling te geven, is het belangrijk positieve acties te waarderen tijdens de uitvoering en te belonen op het moment dat ze zijn afgerond.

De ta-da! Lijst

Dat is precies wat wij beogen met onze ta-da! lijst. Het is een luchtige versie van de bekende to do lijst waarbij we gebruikmaken van de big 3 inzichten.

Of het nu een risico-inventarisatie of verbetering van werkprocessen betreft, met onze methodieken zorgen we ervoor dat mensen die het betreft, worden betrokken bij de analyse van de voorliggende organisatievraagstukken. Na analyse wordt altijd afgesloten met het gezamenlijk formuleren van verbeteracties.

Op deze manier krijgen de deelnemers een beter gevoel bij het nut van de verbetering en ontstaat er meer draagvlak voor de verbeteracties omdat ze gezamenlijk zijn geformuleerd. Dit verhoogt het gevoel van grip. Om verbeteracties ook te kunnen realiseren, is het belangrijk dat er namen worden gekoppeld aan de acties. Mensen nemen graag verantwoordelijkheid voor verbeteracties die ze zelf hebben ingebracht.

Wil je ons helpen bij onderzoek?

Om activiteiten nog beter onder de aandacht te houden, is de ta-da! lijst ontstaan. Het is een bierviltje waarop je (net als in de kroeg) jouw kattenbelletjes schrijft. Het zijn de activiteiten die jij oppakt in de periode tot aan de volgende bijeenkomst met het team.

Wat we hebben toegevoegd is het bierglas-icoon dat staat voor de op voorhand afgesproken beloning of waardering die gepaard gaat met afronding. Dat kan een individuele of team incentive zijn.  Na afronding van de activiteiten op jouw biervilt, wordt deze weer ingebracht in de volgende bijeenkomst of ingeleverd bij de projectleider. Zijn alle acties afgerond? Dan wordt de beloning direct toegekend. Dat kan een kop koffie zijn, een schaal bitterballen of een opdracht aan iemand. Bijvoorbeeld dat de projectleider zijn snor afscheert.

We willen de wijze waarop we deze laatste stap van de big 3 hebben vormgegeven op effectiviteit verder onderzoeken. Wil je ons daarbij helpen?

Iedereen die een methodiek bestelt de komende tijd krijgt er gratis ta-da! lijsten bij. Het enige dat we van je vragen is om jouw ervaringen te delen. Merk je dat er meer betrokkenheid ontstaat en dat je meer taken gedaan krijgt? We horen het graag.

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.