Change management was nog nooit zo eenvoudig

verandermanagement

VERANDERKWARTET® is bedoeld voor teams die voorafgaand aan een organisatieverandering willen weten wat de risico’s zijn die succes of falen bepalen. Deze methodiek is gebaseerd op het gerenommeerde wetenschappelijke overzichtswerk van prof.dr. Cozijnsen. Het helpt je om succesvoller te verbeteren en verandervalkuilen om te zetten naar succesfactoren.

Weet wat werkt… en wat niet

Wendbaarheid is voor hedendaagse organisaties en instellingen het toverwoord om te kunnen overleven in een omgeving waar veranderende behoeften en wetgeving het speelveld steeds wijzigen. Aanpassing aan deze continu bewegende omgeving vraagt in iedere sector om professioneel verandermanagement.

Opmerkelijk genoeg worden de meeste verander- en ontwikkelvraagstukken nog steeds intuïtief vormgegeven. Er wordt direct gegrepen naar stuurgroepen, procesplanningen en trainingsprogramma’s. Maar op de vraag waarom juist deze aanpakken worden ingezet, moet men vaak het antwoord schuldig blijven.

Usance-aanpakken noemen experts dat. Kortom, gewoon omdat we gewend zijn om dergelijke aanpakken in te zetten. Een usance-veranderaanpak voelt als gerichte actie maar heeft geen onderbouwd fundament en ondersteunt organisaties in turbulente omstandigheden niet. En ook veranderrisico’s worden er niet mee weggenomen.

De veranderpraktijk is weerbarstig en specifiek

Een succesvolle vertaalslag maken van veranderplan naar de veranderpraktijk is de uitdaging voor veel organisaties. Medewerkers en ook managers omarmen zelden direct de gevolgen van een nieuw beleidsplan en gedragen zich in verandersituaties vaak anders dan wanneer het ‘business as usual’ is.

Weerstanden hebben een verklaarbare oorzaak maar zijn vaak grillig en onvoorspelbaar. Ze vereisen dan ook aanvullende competenties van leidinggevenden. Menig (verander)manager ervaart in de praktijk maar al te vaak dat kennis van de werkelijke slaag- en faalfactoren in verandersituaties ontbreekt. Dat is de reden dat er regelmatig wordt teruggevallen op goedbedoelde maar helaas ook weinig effectieve interventies.

NIET ZOMAAR EEN KWARTET

VERANDERKWARTET® integreert de meest invloedrijke verandertheorieën en biedt jou wél een onderbouwde manier om de veranderrisico’s van jullie transitieproject op een goed onderbouwde manier in kaart te brengen.

Deze methode biedt je dan ook de mogelijkheid om de belangrijkste verandervalkuilen binnen jullie organisatie of afdeling in beeld te brengen. En helpt vervolgens om gerichte ontwikkel- en verbeterinterventies in te zetten zodat er geen noodzaak meer is voor het uit de kast halen van goedbedoelde maar weinig effectieve usance-aanpakken.

veranderen wordt eenvoudig

prof. dr. Anton Cozijnsen (VU Amsterdam) is dé Nederlandse autoriteit op het gebied van verandermanagement. Hij heeft de meest invloedrijke verandertheorieën en -stromingen bestudeerd en vergeleken. De kern hiervan is samengevat in zijn boek ‘de 7V’s van verandermanagement’ en vertaald naar het VERANDERKWARTET®.

4 bouwblokken en 11 risico’s

Zijn onderzoeken en ervaringen van de afgelopen twintig jaar hebben geleid tot een overzicht van dé elf belangrijkste risico’s of remmers die werkelijk van invloed zijn op het slagen dan wel falen van organisatieveranderingen. Deze 11 risico’s zijn ondergebracht in vier bouwstenen die bepalend zijn voor het succes van transitieprojecten.

  1. De organisatiecontext: deze bouwsteen legt nadruk op verschillen tussen type organisaties en organisatiekenmerken die verandering belemmeren of juist bevorderen.
  2. De verbeterconcepten: dit gaat over de vorm en aard van de veranderingen die verbeteringen moeten realiseren.
  3. Het gedrag: dit bouwblok richt zich op de wijze waarop mensen reageren op veranderingen en welke wetmatigheden er te zien zijn bij gedragsverandering.
  4. De sturing: dit onderdeel omvat de wijze waarop de eerdere drie bouwblokken in samenhang worden aangestuurd.

Een inventarisatie van deze belangrijkste veranderrisico’s binnen jullie organisatie maken inzichtelijk waar de schoen wringt. Als duidelijk wordt hoe de medewerkers en het management presteren op deze remmers, kan gericht aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om risico’s te neutraliseren en om te zetten in succesfactoren.

Probeer maar eens en overtuig jezelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij gebruiken alleen functionele cookies op deze website om je gebruikerservaring te verbeteren. Dus geen marketing en tracking cookies.