ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESBORDEN.NL

Versie 6: 5 oktober 2023

Wij staan voor duidelijkheid en resultaat. Onze algemene voorwaarden hebben we daarom vertaald naar dit duidelijke document. Je ziet precies wat je wel en niet kunt verwachten. Zonder moeilijke woorden.

 1. Gegevens Adviesborden.nl

Adviesborden.nl is een handelsnaam van Cinab. Cinab is ingeschreven in de KvK onder nummer 76573745. Btw-nummer: NL860681488B01. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Neerkantseweg 30, 5757 RM in Liessel. Het bezoek- en postadres is gesitueerd aan de Schimmelpennick van der Oijestraat 4, 5051 XK in Goirle.

Wij kiezen voor contact met onze klanten en relaties zonder moeilijke tussenstappen of keuzemenu’s. We zijn daarom makkelijk bereikbaar per chat, email en rechtstreeks per telefoon.

 • info@adviesborden.nl
 • 085-06 02 504
 1. Definities
 • nl: Dat betreft het handelsmerk van ‘Rechtspersoon Cinab VOF, statutair gevestigd te Liessel. Wij leggen ons toe op de ontwikkeling en verkoop van toepasbare adviesmethodieken.
 • Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Adviesborden.nl.
 • Producten: Alle goederen die door Adviesborden.nl via haar websites worden verkocht.
 • Diensten: Alle aanvullende diensten die Adviesborden.nl via haar websites aanbiedt.
 • Website: De websites die door Adviesborden.nl en Cinab worden beheerd en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 1. Toepasselijkheid
 • Afwijken van een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden kan alleen als we dat gezamenlijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De Algemene Voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is.
 • nl mag de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.
 • De voorwaarden zijn ook te downloaden vanaf onze website.
 • Door onze websites te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dit betekent ook dat je instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.
 1. Het aanbod
 • What you see is what you get. Met in achtneming van mogelijke ontwerpafwijkingen, kun je het product in de brievenbus verwachten zoals het op de website wordt aangeboden. Dat betekent ook dat artikelen die de gameplay uitbreiden, separaat (los of in een bundel) besteld dienen te worden.
 • Al onze aanbiedingen op de websites zijn vrijblijvend. Behalve op het moment dat je het product of de dienst hebt gekocht en afgerekend. Dan zit je vast aan de koop en wij moeten zorgen dat het product geleverd wordt.
 • Als er één of meerdere fouten op de website staan als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kun je ons daar niet op vastpinnen. Ben je niet helemaal zeker of iets juist is geprijsd of vermeld, laat het ons dan even weten. Dan geven we je direct uitsluitsel.
 • Alle prijzen zijn exclusief btw. Maar ook de inclusief-prijzen worden tussen haakjes achter deze prijs getoond.
 • Verzendkosten worden niet in rekening gebracht voor de via de website bestelde producten. Tenzij dit expliciet wel is aangegeven.
 • Ga je niet met onze Algemene voorwaarden akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst en dus ook geen verplichting naar elkaar.
 • Van de bestelling krijg je een overzichtelijke bevestiging en factuur per e-mail toegezonden. Bewaar deze goed want mocht je willen retourneren dan hebben we die gegevens nodig.
 • De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch iets af van het daadwerkelijke product? Dan zijn wij niet aansprakelijk en kun je het niet om die reden retourneren of geld terugvragen.
 • Heb je écht een ander product ontvangen dan op de foto stond? Neem dan even contact op en lossen we het probleem snel op.
 • Wij nemen een bestelling pas in behandeling na volledige betaling.
 • Producten en methodieken die specifiek voor jouw bestelling zijn ingekocht of ontwikkeld, kun je helaas niet terugsturen.
 1. De overeenkomst
 • Op het moment dat je een bestelling plaatst via de website of op een andere manier, hebben we een zakelijke verplichting naar elkaar. Wij leveren je het bestelde en jij betaalt ons daarvoor de prijs die op het moment van bestelling van toepassing was.
 • Direct nadat we een bestelbevestiging hebben ontvangen, nemen we je aanvraag in behandeling en streven ernaar om jouw bestelling binnen de vermelde leveringstermijn bij je af te leveren.
 • Zoals wij ons best doen om jouw bestelling binnen de leveringstermijn bij je af te leveren, verwachten we ook dat jij je houdt aan onze betalingsvoorwaarden en -termijnen. Onze betalingstermijn is 8 dagen en staat op onze website vermeld bij het bestelde product.
 • We verzenden de bestelling naar het adres dat je hebt opgegeven op het moment dat je de bestelling plaatste. Dat betreft het adres dat je op de website hebt ingevuld.
 • Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk. Loopt de bezorging vertraging op of kunnen we de bestelling slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten we dit natuurlijk zo snel mogelijk aan je weten. Je kunt de bestelling dan zonder extra kosten annuleren.
  We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Maar het kan voorkomen dat dit niet altijd lukt. De termijnen die we op de website hebben vermeld, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit je niet het recht de overeenkomst te ontbinden of een financiële claim in te dienen.
 • Als we denken dat we de leveringstermijn niet kunnen halen, laten we dit natuurlijk zo snel mogelijk weten. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing.
 • Wil je graag dat je bestelling op een andere andere manier wordt bezorgd dan via onze bezorgopties en koeriers? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval wel voor je eigen rekening.
 • Moet je bestelling naar het buitenland? Dan overleggen we dit graag met je.
 • Soms kunnen we niet de gehele bestelling in één keer bezorgen. Geen zorgen, je krijgt alles maar weet wel dat we in zo’n geval het recht hebben om de producten in verschillende delen of nazendingen te bezorgen.
  Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Maak een foto van het manco, bewaar de doos en samen komen we vast tot een oplossing. Je betaalt in dat geval wel nog steeds de factuur.
 • Weiger je als klant producten of diensten, of kom je de afspraak voor betaling niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft Adviesborden.nl het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant.
 • Wil je de gegevens over jouw bestellingen bekijken, dan kun je jouw e-mail facturen raadplegen natuurlijk. Maar het meeste vind je ook op onze website in je persoonlijke account.
 1. Garantie, retour en recycling
 • Garantie en retour is van toepassing op nog niet gebruikte producten.
 • We gaan ervan uit dat je jouw keuze op onze site zorgvuldig en bewust maakt. Omdat de producten een gebruiksartikel betreffen en orderspecifiek worden samengesteld en uitgeleverd, is retourneren omdat je toch liever iets anders zou willen hebben alleen mogelijk voor:
  • ongebruikte adviesborden en materialen binnen 7 dagen na verzending.
 • Retourneer je het adviesbord omdat een ander adviesbord beter bij jouw vraag past, dan adviseren we je een passend alternatief. Zit er even niets bij of wil je wachten, dan ontvang je van ons een tegoedbon.
 • Speciaal voor jou ontwikkelde producten (customs) kunnen helaas niet geretourneerd worden.
 • Maar als jouw product niet aan de kwaliteitseisen voldoet omdat het beschadigd is bezorgd of niet goed is uitgevoerd (een toevallig mislukte print, of iets dergelijks) dan kun je het product zonder problemen binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen. We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 3 dagen terug.
 • Uiteraard moet het product geen sporen van gebruik vertonen en in de originele verpakking worden geretourneerd. Als dit het geval is dan worden uiteraard ook de verzendkosten vergoed.
 • Zorg er dus voor dat je direct na constatering van het manco een foto maakt van het product, van de verpakking en een close up van de beschadiging.
 • Wil je het product terugsturen? Stuur ons dan eerst een mailbericht met daarin de foto’s en de reden. Wij maken er dan een dossier van en geven je een ‘retournummer’. Deze kun je dan op de doos schrijven en zo weten wij dat de retourzending van jou afkomt.
  • support@adviesborden.nl
  • Schimmelpennick van der Oijestraat 4, 5051 XK Goirle
 • Je kunt met één aankoop de methodiek vele keren uitvoeren overal in jouw organisatie. Dat is erg duurzaam natuurlijk. Echter, als je de methodiek veel gebruikt kan er op den duur slijtage ontstaan; de levensduur van het product is dan bereikt. Als het zover is, kan je het adviesbord aanmelden voor recycling op support@adviesborden.nl. Wij halen het op en zorgen voor de recycling ervan. Helaas geldt deze service vooralsnog alleen voor het adviesbord zelf. Met verbruiksmaterialen lukt dat nog niet. Die volgen hopelijk snel.
 1. De prijs
 • Die is bij ons altijd transparant: what you see is what you pay. Tenzij we natuurlijk een foutje hebben gemaakt (art. 4) maar dat zijn uitzonderingen natuurlijk.
 • Alle prijzen worden exclusief BTW vermeld maar uiteraard staat de inclusief prijs er tussen haakjes achter.
 • Verzending is gratis als de verkoopprijs exclusief BTW van de bestelling groter is dan €50. Tenzij anders vermeld bij het product of elders op de site.
 • Retourzending moet je betalen maar krijg je uiteraard vergoed op het moment dat we met elkaar hebben vastgesteld dat de retourzending terecht was.
 • Membercoins en kortingen kunnen alleen worden ingewisseld bij aankoop van onze adviesborden en/of materialen via de website. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de geldelijke waarde die de membercoins of kortingen vertegenwoordigen.
 1. Aansprakelijkheid
 • Komen wij de afspraken die we samen hebben gemaakt niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt. Je kunt van ons verwachten dat wij leveren waarvoor je hebt betaald en zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • Lukt ons dit niet dan zullen we een alternatief product voorstellen maar je kunt er ook voor kiezen om je geld terug te krijgen.
 • We zijn verantwoordelijk voor het product tot het moment van aflevering op het door jou aangegeven adres. Of tot een ander adres omdat levering op het opgegeven adres niet mogelijk was.
 • Daarna kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor directe, gevolg- of nevenschade die ontstaat door het (verkeerd) vervoer, bevestiging of gebruik van het product.
 • Dat geldt voor schade aan of voor personen maar ook voor schade aan materiële zaken.
 • Daar waar gegevens per ongeluk worden gedeeld met personen of instanties waarvoor ze niet bedoeld zijn, zullen we alles in het werk stellen om de gevolgen te minimaliseren en het probleem te herstellen.
  Materiële of immateriële gevolgschade door dergelijke gegevensongelukken worden niet vergoed.
 • a.v. onze producten kunnen alleen kosten worden verhaald met een maximum van de waarde van het geleverde product op het moment dat het product zelf niet aan de kwaliteitsvereisten of beschreven technische specificaties voldoet.
 1. Overmacht
 • In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen naar jou te houden. Dit mogen we zolang er sprake is van overmacht.
 • Met overmacht bedoelen we ‘elke van onze wil onafhankelijke en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze verplichting(en) naar de klant gedeeltelijk of geheel wordt verhinderd.’ Dit is juridisch voor:
  • Niet doorgegeven afleveradres;
  • Stakingen;
  • Ziekte onder personeel;
  • Brand, overstroming;
  • Waterschade;
   Export- en/of importbeperkingen;
  • Bedrijfsstoringen;
  • Energiestoringen;
  • Storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding, of in de gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website;
  • Niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
 1. Intellectuele eigendom
 • Alle producten zijn uniek en rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.  Met intellectuele eigendom bedoel we ‘octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten’.
 • Als klant mag je geen inbreuk maken op het intellectuele eigendom door het na te maken, te kopiëren, aan te passen en/of te verkopen of anderszins te dupliceren en verspreiden.
 • Wil je wijzigingen in het ontwerp? Dat kan. Neem dan contact op met onze organisatie en we vertalen jouw concept of idee naar een toepasbare methodiek. info@adviesborden.nl
 1. Klachten
 • Wij zijn niet bang van kritische feedback. Wij geloven dat je alleen maar beter kunt worden als je met elkaar de klachten onderzoekt en naar oplossingen zoekt.
 • Laat je vraag of klacht dan ook niet te lang sudderen, maar meld deze. Dan nemen we snel contact met je op om te zoeken naar een oplossing.
 • Stuur jouw feedback naar het algemene e-mail adres met in de header: “klacht”. Omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk en vergeet niet te melden hoe we je het beste kunnen bereiken. Dan kunnen we je het beste helpen. We pikken deze mail er dan direct uit en je krijgt uiterlijk binnen 2 werkdagen antwoord van ons. We helpen je meteen, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

Dit waren ze dan, onze algemene voorwaarden. Als we in de toekomst iets veranderen aan deze voorwaarden, dan herken je dat aan het versienummer en vind je de aanpassingen terug op deze pagina.

Download Algemene voorwaarden